Bezwaren tegen kokkelvisserij

De Waddenvereniging heeft gisteren in Den Haag ruim 2.100 bezwaarschriften tegen de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee aangeboden aan directeur-generaal A. van der Zande van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Ruim 21 natuurorganisaties, waaronder It Fryske Gea en Natuurmonumenten ondersteunen het protest. Volgens de natuurbeschermers ploegen de vissers met hun metalen zuigkorren de zeebodem om, waardoor het bodemleven vernietigd wordt. Bovendien beroven ze scholeksters, eidereenden en kanoeten van hun voedselbron. Hun aantal daalde de afgelopen jaren dramatisch, aldus de Waddenvereniging. Dit jaar gaf LNV toestemming voor de vangst van drie miljoen kilo kokkels.