Weg vrij voor ontmoeting tussen Schröder en Bush

Nadat de Amerikaanse president George Bush Duitsland uitbundig heeft geprezen voor het stationeren van troepen in Afghanistan, lijkt de weg vrij voor een eerste gesprek tussen Bush en bondskanselier Schröder sinds de controverse over de oorlog in Irak. Waarschijnlijk zullen de regeringsleiders elkaar eind september ontmoeten bij de Verenigde Naties in New York.

De aanwezigheid van Duitse troepen in Afghanistan is niet alleen belangrijk, zei Bush vrijdag op zijn ranch in Texas, de Duitse bijdrage ,,is ook robuust, robuuster dan we verwacht hadden. Ik verheug me erop bondskanselier Schröder daarvoor te bedanken.'' Bush zei ook: ,,De reden dat ik dit ter sprake breng is dat het een verschil is met zes maanden geleden.''

Duitsland levert de helft van de 4.600 soldaten die in Afghanistan samen de internationale troepenmacht ISAF vormen. De door Bush gelanceerde ontspanning van de Amerikaans-Duitse betrekkingen valt samen met discussies over de zending van meer Duitse troepen naar het buitenland.

In Afghanistan, waar de NAVO vandaag het bevel over ISAF overneemt van het Duits-Nederlandse legerkorps, wil Duitsland eventueel ook buiten de hoofdstad Kabul actief worden. De Duitse minister van Defensie, Peter Struck, onderzoekt de mogelijkheden om 1.000 Duitse soldaten te stationeren in Kundus, 200 kilometer ten noorden van Kabul. In de Duitse defensie-top wordt al geruime tijd gediscussieerd over de risico's van een dergelijke operatie. Ook acht Struck het niet uitgesloten dat Duitse troepen onder NAVO-vlag actief worden in Irak. Voorwaarde is wel dat de VN een mandaat verschaffen voor een dergelijke operatie. Wel noemde hij Duitse deelname aan zo'n troepenmacht voorlopig ,,een theoretische vraag''.

Bush en Schröder hebben elkaar al maanden niet gesproken. Het contact bleef beperkt tot een vluchtige handdruk op internationale bijeenkomsten. Bush, verbolgen over Schröder's oppositie tegen de oorlog in Irak, liet vorig jaar de traditionele felicitaties ter gelegenheid van Schröders herverkiezing achterwege.

Hoewel de Duitse regering herhaaldelijk onderstreept heeft uit te zijn op vriendschappelijke betrekkingen met de regering in Washington bleef een ontmoeting tussen de regeringsleiders tot nu toe achterwege. Wel werden verschillende Duitse ministers in Washington ontvangen en bezocht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, Schröder in Berlijn.