Verbod van fotoverbod 2

Er is een recht aangetast en dat moet gecorrigeerd worden. Dus spannen de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren een kort geding aan, met als doel de geschonden rechtsorde weer te herstellen.

Thans mag men weer `visueel nieuwsgaren', in de praktijk houdt dit in dat men, al dan niet met joekels van telelenzen, pal voor het hek in de Horsten waarachter prins Willem-Alexander en prinses Máxima wonen, foto's mag maken.

Naar de letter van de wet, niet naar de aard, kan men stellen dat het grondrecht op vrije meningsuiting kennelijk prevaleert boven het grondrecht op persoonlijke levenssfeer.

Deze persoonlijke levenssfeer van prins Willem-Alexander en prinses Máxima beperkt zich dus tot uitsluitend binnenshuis met overdag dikke vitrage, 's avonds of 's nachts moeten de gordijnen dicht.

Als ik meen te begrijpen wat de aard van de eerdergenoemde grondrechten is, en denk aan alle fotografen en journalisten die in landen met dictatoriale regimes vervolgd en gemarteld worden, vind ik de verontwaardiging van de eerder genoemde clubs over aangetaste grondrechten en de erkenning hiervan door de voorzieningenrechter R. Paris, een schoffering van journalisten en fotografen die aan den lijve ondervonden hebben wanneer er echt geen recht is op vrije meningsuiting.

    • Drs. W.J.M. Goddijn