Uiteenlopende tarieven voor bouwvergunning

Voor het verlenen van een bouwvergunning worden in de verschillende gemeenten zeer diverse prijzen gehanteerd. Er bestaat een wirwar aan berekeningsmethoden voor deze legeskosten, zo heeft de belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) vastgesteld. De Vereniging liet vandaag weten te verlangen dat de minister van Binnenlandse Zaken orde op zaken stelt. De VEH hield een steekproef naar de verschillende legeskosten onder twintig gemeenten. Daaruit bleek dat de prijzen in de ene gemeente soms vijf keer zo hoog uitkomen als in een andere plaats. Ook wordt de Woningwet, die begin 2003 inging, door veel gemeenten niet goed nageleefd.