De walm van hasj

Daar staat het ding, wijst een politieman van de wijkpost Tarwewijk. Achter de balie is de rollerbank zichtbaar waarmee kan worden vastgesteld of scooters zijn opgevoerd. De politie in deze Rotterdamse buurt neemt relatief veel bromscooters in beslag, want zij beschikt over een agent die de berijders per motor kan achtervolgen, wat meestal leidt tot een aanhouding en boetes van gemiddeld tweehonderd euro. De aanpak is zo succesvol dat sommige scooterrijders uit andere stadsdelen in de wijk afstappen en met het voertuig aan de hand doorlopen.

Toch is niet alle scooterlawaai verdwenen. De herrie is een van de klachten van de bewoners van de Tarwewijk. Enkele van hen hebben zich verenigd in de werkgroep Verontrust Tarwewijk en hebben onlangs verklaard er zelfs niet voor terug te deinzen de Maastunnel te blokkeren om aandacht te vragen voor hun grotestadsproblemen. Er is wel een bewonersorganisatie die overleg voert met de deelgemeente Charlois, maar dat gaat veel te traag, vinden de bewoners.

De bewoners voelen zich vooral door de coffeeshops gehinderd in hun woongenot. Vier coffeeshops in een straal van tweehonderd meter is onaanvaardbaar voor een woonwijk, vinden de bewoners, en het wordt tijd dat het gemeentebestuur deze winkels uitkoopt. Wij lijden niet alleen onder de samenscholingen van wietklanten, zeggen ze, maar ook onder de hasjwalm die uit de coffeeshops komt.

In het algemeen vindt de werkgroep dat de Tarwewijk wordt achtergesteld bij andere Rotterdamse stadsdelen. Waar elders in de stad de havenbedrijven worden verplaatst en er woningen aan het water worden gebouwd, staat hier nog veel industrie die bovendien het uitzicht op de Maas belemmert. De deelgemeente Charlois bestrijdt dat en wijst erop dat veranderingen meer tijd vergen dan sommige Tarwewijkers misschien zouden willen.

De meeste bewoners erkennen dat ook wel. Ze zijn blij dat dat de politie scooterrijders achternazit, want ze toeren door de woonstraten, rijden op het achterwiel de Maastunnel uit met de helm achterover en sluiten zelfs de drukke Wolphaertsbocht af om er een straatrace te houden. En ook is het waar dat de gemeente iets gaat doen tegen de overbewoning in huizen met veel te hoge huren. Maar de gemeente moet niet denken, stellen sommigen, dat alle ellende van de binnenstad op deze wijk kan worden afgewenteld omdat de boeren van Zuid hun mond toch niet opendoen. Dat doen ze dus wel, de mensen die zich bijvoorbeeld ook verzetten tegen de komst van een danceclub, Now en Wow, in een voormalige graansilo, die duizenden mensen zal trekken en voor overlast zal gaan zorgen, vertellen ze.

Er zijn ook mensen die het anders zien. De gemeente laat weten dat men de danceclub, die eerst elders gevestigd was, graag voor Rotterdam wil behouden en de wijkagenten zien een danspaleis ook wel zitten. De buurt knapt er vast van op, zeggen ze.

    • Arjen Schreuder