AVBB stopt overleg met Reprorecht

De koepelorganisatie van bouwbedrijven AVBB wil niet meer met de Stichting Reprorecht praten over de hoogte van de kopieeraanslag die ondernemingen moeten betalen. Volgens het bouwverbond weigert de stichting haar beleid aan te passen. Sinds februari bepaalt de wet dat bedrijven een vergoeding moeten betalen voor het kopiëren van werk dat auteursrechtelijk beschermd is. De stichting heeft schattingen gemaakt over hoeveelheden fotokopieën, maar daar klopt volgens het AVBB niets van. Nu wil het bouwfonds dat het kabinet ingrijpt.