Uitkering na WW acuut afgeschaft

De zogeheten `vervolguitkering' voor mensen met een WW-uitkering wordt afgeschaft. Het kabinet heeft dat gisteren besloten. De maatregel geldt voor iedereen die na dit weekeinde werkloos wordt.

Met de snelle invoering wordt mede voorkomen dat de vervolguitkering nog langer oneigenlijk wordt gebruikt als afvloeiingsregeling voor oudere werknemers, aldus Tweede-Kamerlid J. Hessels (CDA).

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) verwacht dat de afschaffing van de vervolguitkering mensen ertoe zal aanzetten eerder naar werk te zoeken. ,,We constateerden dat veel mensen van wie de vervolguitkering ten einde liep, meer moeite gingen doen om werk te vinden. Dat moment halen we nu naar voren.'' Het kabinet verwacht met de maatregel volgend jaar 20 miljoen euro te besparen, oplopend tot 500 miljoen in 2012.

Tot nu toe hadden werklozen, afhankelijk van de duur van hun arbeidsverleden, zes maanden tot maximaal vijf jaar recht op een uitkering van 70 procent van het laatst verdiende loon, de WW-uitkering. Daarna kregen zij nog twee jaar een vervolguitkering van maximaal 70 procent van het minimuloon, wat gelijk staat aan bijstandsniveau. Door de afschaffing van deze vervolguitkering komen zij twee jaar eerder in de bijstand. Een deel van hen komt hier niet voor in aanmerking, omdat ze te veel vermogen bezitten of een verdienende partner hebben.

Ook voor werknemers van 57,5 jaar en ouder, die hun vervolguitkering maximaal 3,5 jaar konden behouden, wordt de regeling afgeschaft. Het gevolg is volgens CDA-Kamerlid Hessels dat het nu met onmiddellijke ingang onmogelijk wordt mensen van 57,5 jaar of ouder te ontslaan zonder het risico dat ze voor hun pensioen in de bijstand komen. Het vijfjarige recht op WW en de vervolguitkering die dat mogelijk maakten werd in afvloeiingsregelingen veel toegepast.

Het schrappen van de vervolguitkering vanaf komende maandag snijdt deze mogelijkheid onmiddellijk af. ,,Ik ken bedrijven die maandag heel hard aan het werk zouden zijn gegaan als het kabinet nog een paar dagen had gewacht'', aldus Hessels. Een woordvoerder van Sociale Zaken zegt dat er geen bijzondere motieven schuilgaan achter de plotselinge invoering van de maatregel.

De vakcentrales FNV en CNV noemen de maatregelen ,,asociaal'' en ,,onaanvaardbaar''. ,,Stukje bij beetje wordt de WW uitgehold'', aldus een woordvoerster van de FNV. ,,Vooral het argument dat oudere werknemers op deze manier gestimuleerd zouden worden om te werken is grote onzin. Zij hebben het heel moeilijk op de arbeidsmarkt. Het is gewoon een harde bezuinigingsmaatregel.''

De coalitiefracties steunen de afschaffing van de vervolguitkering. D66-Kamerlid B. Bakker noemt de maatregel ,,vervelend maar onvermijdelijk, want de economie bevindt zich in een noodsituatie''. Volgens het PvdA-Kamerlid Noorman-Den Uyl getuigt de maatregel van `weinig respect voor mensen'. ,,Dit kabinet zegt de mensen in feite: je bent werkloos, omdat je je niet genoeg inspant om aan het werk te komen.''