STELLINGEN

In koloniaal Bali gold voor zowel de elite als de gewone man dat het gebruik van Maleis in literatuur (als alternatief voor Kawi en Balinees) een metafoor was voor een verlangen naar verandering, dwz. naar vrije en gelijkwaardige vormen van communicatie tussen mensen onderling, onafhankelijk van status en cultuur. H.T. Liem, Universiteit Leiden

Niet alles wat in de lucht hangt, komt van de grond. B. Vrijhoef, Universiteit Maastricht

Een media-hype is een moderne vorm van mythe. I. Stengs, Universiteit van Amsterdam

Uitzonderingen veranderen de regel. H.M. Post, Universiteit Leiden

Hoe verder men van het origineel afwijkt, hoe origineler men is. E. van Nierop, Erasmus Universiteit Rotterdam

Zolang de duur van het betaald verlof in Nederland na de bevalling maximaal 12 weken is, zal het advies van de WHO om volledige borstvoeding te geven tot het kind tenminste een half jaar is weinig opvolging vinden. Inez Bandell-Hoekstra, Universiteit Maastricht

Kinderdagverblijven dienen te voorkomen dat kinderen zich afvragen `wie is toch die leidster die vandaag mijn brood smeert?' Clasien de Schipper, Universiteit Leiden

De kwaliteit van de uitspraken van topsporters tijdens interviews is omgekeerd evenredig met de door hun geleverde sportprestaties. James Huddleston Slater, Universiteit van Amsterdam

In de toekomst wordt het fotografisch geheugen digitaal. Mw. M.J. van der Werf, Erasmus Universiteit Rotterdam

Vanuit volksgezondheidsoogpunt is gewichtstoename na stoppen met roken een acceptabel risico. Ina Mulder, Wageningen Universiteit

Voor homeopatische geneesmiddelen zouden dezelfde regels ten aanzien van de controle op werkzaamheid en bijwerkingen moeten gelden als voor `klassieke' medicijnen. J. Haan, Rijksuniversiteit Groningen