Met de auto naar het strand

Het is een gedachte die zomaar op kan komen in de file naar het strand: wacht maar, als de recessie nóg harder toeslaat wordt het vanzelf stiller op de weg. Vergeefse hoop. Twee ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat het autoverkeer in Nederland tijdens vakanties op zijn minst groot blijft. Of zelfs juist toeneemt in het economische dal.

Begin deze week bleek uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er een forse verschuiving is ontstaan in het reactiepatroon van consumenten op een economische crisis. Twintig jaar geleden koos een op de vier Nederlanders als eerste voor bezuinigen op de auto als zijn inkomen daalde. Tegenwoordig is dat nog maar een op de tien.

Op duurzame artikelen wordt juist veel meer bezuinigd dan twintig jaar geleden. En op vakanties. Anderhalf maal zoveel mensen als destijds geeft nu aan het eerst op de vakantie te bezuinigen. Beknibbelen op vakanties kan op twee manieren: het bekorten van de duur van de vakantie, of het kiezen van een goedkopere bestemming. Stel nu dat Nederlanders niet willen bezuinigen op de duur van hun vakantie. Dan rest enkel de bestemming.

Dicht bij huis blijven is het meest rendabel. Aan lange buitenlandse vakanties werd in 2001 per vakantieganger 686 euro gespendeerd. Aan lange binnenlandse vakanties was dat maar 220 euro per vakantieganger. Buitenlandse vakanties duren gemiddeld wat langer dan binnenlandse. Zouden Nederlandse vakanties even lang zijn, dan komen de uitgaven per vakantieganger die in Nederland blijft waarschijnlijk nog steeds niet op de helft van wat hij in het buitenland zou hebben uitgegeven. Het verschil zit hem met name in de reiskosten.

In Nederland blijven geeft dus grote besparingsmogelijkheden. En hoe gaan Nederlanders in eigen land op vakantie? Voor een verpletterende 90 procent met de auto – dat vervoermiddel waarop ze als laatste zullen bezuinigen.

Bij elke hittegolf groeit het aantal mensen dat een duurzame klimaatverandering verwacht, die voorgoed mooie zomers naar Nederland zal brengen. Ook zonder die overtuiging zijn er, gezien het bovenstaande, aanwijzingen dat de eerstvolgende jaren meer Nederlanders in eigen land blijven.

Goed voor de economie is het wel. Nederlanders gaven vorig jaar tijdens privé-reizen in het buitenland 5,2 miljard euro meer uit dan buitenlanders op privé-reizen hier deden. Alleen al het deels rechttrekken van deze negatieve `reisbalans' belooft al snel enkele tienden van procenten van het bruto binnenlands product aan extra economische groei. Maar ja, die files naar het strand. Die worden alleen maar langer.

    • Maarten Schinkel