Kritiek op meldplicht voorkennis

De effectenhandel is tegen het instellen van meldingsplicht voor beurspartijen, indien zij vermoeden dat hun klanten met voorkennis handelen. Effectenhuizen zullen niet snel meewerken aan de `klikplicht'.

Dat zegt Joost Stam, voorzitter van de Vereniging van commissionairs in effecten, in reactie op een wetsvoorstel van Financiën, waaruit de meldingsplicht aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voortvloeit. De nieuwe wet moet de Wet Toezicht Effectenverkeer van 1995 volgend jaar in lijn brengen met de richtlijn Marktmisbruik van de Europese Unie.

,,Meldingsplicht brengt moeilijkheden met zich mee. Stel dat je een vermoeden hebt dat een cliënt met voorkennis handelt, en achteraf blijkt het onjuist te zijn?'', zegt Stam. Hij verwacht dat als de verplichting echt wordt ingevoerd de branche zich er niet en masse aan zal houden.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) staat op zich positief tegen het plan, maar is sceptisch over de uitvoering. ,,Het ligt gevoelig. Er moet wel een scherpe omschrijving komen van wanneer er sprake is van een vermoeden van gebruik van voorkennis. Je moet voorkomen dat je een aangifteplicht krijgt voor futiliteiten'', zegt NVB-directeur Hein Blocks.

Beurstoezichthouder AFM gaat op basis van de nieuwe wet straks ook de informatieplicht van beursgenoteerde bedrijven in de gaten houden en deelt bij overtreding van de regels boetes uit. Op dit moment ligt die verantwoordelijkheid bij de beurs zelf.

De AFM krijgt ook ruimere onderzoeksbevoegdheden als er vermoedens bestaan van handel met voorkennis. De toezichthouder krijgt de mogelijkheid om informatie op te vragen over beleggers bij andere instellingen dan banken of effectenhuizen. De AFM heeft nu al de mogelijkheid om bedrijven en personen die voorkennisregels hebben overtreden te beboeten.

,,Je kunt je afvragen of dat wel zo'n goed ontwikkeling is. De kans bestaat dat je dan vaker zaken krijgt die door de AFM, en dus administratief, worden afgehandeld en niet meer strafrechtelijk. De rechtsbescherming kan dan afkalven'', zegt voorkennisadvocaat Cees van Bavel.

Zijn collega Dirk van der Landen constateert dat de rol van het Openbaar Ministerie in de nieuwe wetgeving wordt gemarginaliseerd. ,,De AFM heeft er meer bevoegdheden bij gekregen, waardoor er voor justitie alleen grote zaken lijken over te blijven. Dat is maar goed ook, want bij de AFM zit veel meer kennis.''