IN NAAM DER WET... ...TEGEN DE BROEIKAS

De regering-Bush moet subiet een einde maken aan de verspreiding van twee overheidsrapporten waarin mogelijke gevolgen van het broeikaseffect worden voorspeld. Deze rapporten kunnen namelijk de toets der wetenschappelijke kritiek niet doorstaan en zijn daarom in strijd met de wet. Ze moeten gecorrigeerd worden.

Deze eis is afgelopen woensdag bij een federale rechtbank in Washington ingediend door het Competitive Enterprise Institute, een in 1984 opgerichte conservatieve lobbygroep die voorstander is van een zo vrij mogelijke vrijemarkteconomie. De CEI (www.cei.org) is tegen beperkingen op verkoop van sigaretten, alcohol, benzineslurpende auto's en genetisch gemodificeerde producten. De CEI is tegen hoge belastingen en te veel regels en al helemaal tegen het Kyoto-protocol. Het instituut is bekend geworden door de publicatie van het boek `The true state of the planet' (1995), dat nog vóór Bjorn Lomborg de vloer aanveegde met alle onheilstijdingen van de milieubeweging.

Maar het CEI bewandelt nu een heel nieuwe weg. Het hanteert de nieuwe Data Quality Act (DQA) die op instigatie van het Congres onder president Clinton was opgesteld en in oktober 2002 van kracht werd. De DQA stelt kwaliteitseisen aan wetenschappelijke en statistisch rapporten die door de Amerikaanse federale overheid worden verspreid. Wie onjuiste of onbewezen uitspraken in rapporten aantreft, kan een klacht indienen en vragen om stopzetting van de verspreiding tot er is gecorrigeerd. De wet was vooral bedoeld om te voorkomen dat overheidsinstanties te snel te veel onbezonnen informatie op internet zouden aanbieden.

Maar milieugroepen vreesden oneigenlijk gebruik door lobbygroepen die overheidsrapporten wensen aan te vechten of tegen te houden en dat misbruik begint zich inderdaad af te tekenen. In het kielzog van anderen dringt de CEI nu aan op correctie van de `National Assessment on Climate Change (2000)' en het `Climate Action Report 2002', doorwrochte overheidsrapporten waaraan al in de Clinton-tijd gewerkt werd. Ze beschrijven oorzaken en gevolgen van het broeikaseffect voor de VS en bespreken mogelijke maatregelen. Volgens het CEI zijn voor de rapporten opzettelijk computermodellen gekozen die een zo ongunstig mogelijk effect van CO2-stijging laten zien. Het Canadese Climate Centre model (CGCM1) is het natst in zijn voorspelling, het model van het Britse Hadley Centre (HadCM2) het warmst. De klimatoloog Patrick J. Michaels (University of Virginia), die een afkeer heeft van het Kyoto-protocol, zou hebben aangetoond dat de twee modellen de temperaturen van de afgelopen eeuw niet beter reproduceren dan een tabel met random-getallen. Het CEI is ook ontstemd over het weglaten van de (grote) onzekerheidsmarges in diverse grafieken die de rapporten presenteren. De regering-Bush heeft nog niet op de klacht gereageerd, maar benadrukte bij eerdere gelegenheid dat de gewraakte rapporten geen overheidsbeleid weergeven.