Del Ponte weg bij Rwanda-tribunaal

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal naar verwachting volgende week instemmen met het voorstel van VN-secretaris-generaal Kofi Annan om Carla Del Ponte te vervangen als hoofdaanklager van het Rwanda-tribunaal.

Del Ponte pleitte er gisteren tijdens een besloten zitting van de VN-Veiligheidsraad in New York voor om hoofdaanklager te blijven van zowel het Joegoslavië- als Rwanda-tribunaal. Maar waarnemers verwachten niet dat zij daarvoor voldoende steun krijgt. Als de Veiligheidsraad het voorstel van Annan overneemt, dan wil Del Ponte wel hoofdaanklager bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag blijven, zo zei de Zwitserse gisteren na afloop. Een eerder dreigement dat ze bij het Joegoslavië-tribunaal zou opstappen als ze het Rwanda-tribunaal zou kwijtraken, lijkt daarmee van de baan.

In een brief aan de Veiligheidsraad schreef Annan vorige maand: ,,Het lijkt me essentieel, in het belang van de efficiëntie en werkzaamheid, dat elk tribunaal zijn eigen aanklager heeft, die zijn hele energie en aandacht kan geven aan de organisatie, supervisie, management en uitvoering van nog lopende onderzoeken en gerechtelijke vervolgingen voor dat tribunaal.'' Del Ponte's ambtstermijn loopt op 14 september af.

Volgens bronnen rond de Veiligheidsraad zou het initiatief van Annan het gevolg zijn van Rwandese druk. Rwandese politici, zo meldde The New York Times onlangs, zijn ,,woedend'' over het feit dat Del Ponte ook onderzoek gaat doen naar misdaden begaan door Tutsi's. Het tribunaal berecht mensen die hebben deelgenomen aan de genocide tijdens de burgeroorlog van 1994 in Rwanda tussen Hutu's en Tutsi's. Tot dusver zijn alleen Hutu's vervolgd, omdat de voornamelijk uit Tutsi's bestaande regering in Kigali weigert mee te werken aan onderzoeken naar misdaden begaan door Tutsi's.

Rwanda heeft officieel bij Annan geklaagd dat Del Ponte te weinig aanwezig is in Arusha (Tanzania) waar het hof is gevestigd; ze zou het Joegoslavië-tribunaal belangrijker vinden. Del Ponte zegt dat de regering in Kigali om politieke redenen een andere aanklager wil.