DE WEEK

DE INFLATIE valt mee, tienden van procenten. Het CBS heeft een rekenfout gemaakt. Het leven is helemaal niet zo duur geworden als u wegens de euro wel meende. Ook even gedacht dat zonder de euro de prijzen nu waren gedaald?

ALSTOM, BEKEND van de TGV, is gered. BNP Paribas, een van de schuldeisers, stond er als commissaris met de neus bovenop toen het Franse conglomeraat naar de afgrond gleed, maar de bank was ziende blind.

De Franse staat neemt een belang van bijna eenderde in Alstom. Brussel stelt naar de staatssteun een onderzoek in. Parijs is niet geïmponeerd.

Misschien verandert dat als werd onderzocht wie van de staatssteun het meest profiteert: Alstom of de nalatige banken?

TEGEN MICROSOFT geeft Brussel niet op. Het beschuldigt het Amerikaanse softwarebedrijf van koppelverkoop en gebrek aan openheid. Microsoft krijgt nog een laatste kans. Mist het die, dan dreigt een zware boete. Het lijkt wel de omgekeerde wereld: Europa dat Amerika zijn wil oplegt.

LINUX, HET GOEDKOPE, Europese alternatief voor Microsoft, boekt succes. Software van Linux is goedgekeurd voor gebruik door de Amerikaanse federale overheid zoals het Pentagon. Daarmee is Microsoft opnieuw op eigen terrein door zijn geduchtste concurrent dichter genaderd.

HET EERST verdreven de aandelenbeurzen de malaisestemming. Nu laten banken en verzekeraars mooie kwartaalcijfers zien.

De hoge winst van Credit Suisse valt op, na het rampjaar 2002 toen de op een na grootste Zwitserse bank het slechtste resultaat uit haar geschiedenis behaalde.

ABN Amro, die van de bloeiende Amerikaanse hypotheekmarkt (lage rente) profiteerde, maakte net als andere Europese banken een winstsprong.

OM HUN AANGETASTE financiële positie te herstellen stoten verzekeraars activa af. De aantrekkende markt garandeert een goede prijs en Aegon surft mee op de verkoopgolf, door een Amerikaanse dochter voor 5,4 miljard dollar te verkopen (boekwinst 250 miljoen dollar). Aegon maakte in het jongste kwartaal eveneens een winstsprong.

CHINA GEEFT NIET toe aan de wereldwijde druk om zijn munt los te koppelen van de Amerikaanse dollar en voortaan te laten zweven. Een stabiele yuan is goed voor China en voor de wereldeconomie, zei de Chinese premier.

En daarin heeft hij gelijk, zeggen de critici van de critici van China, want booming China concurreert niet met zijn wisselkoers, maar met zijn lage lonen.

EEN ZOON VAN de oprichter van het Zuid-Koreaanse conglomeraat Hyundai heeft zelfmoord gepleegd. Hij werd ervan verdacht namens Hyundai een half miljard dollar aan smeergeld aan het Noord-Koreaanse regime gegeven te hebben. Het geld moest het bezoek aan Pyongyang vergemakkelijken, dat de toenmalige Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung in 2000 bracht. Later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.

MET DE AMERIKAANSE onderminister John Bolton wil Pyongyang niets meer te maken hebben, nadat hij het regime de waarheid had gezegd: uw leider leeft als een koning, terwijl hij honderdduizenden mensen gevangen houdt in kampen en miljoenen wegzinken in wanhopige armoe.

Hij had nog kunnen zeggen dat daarbij vergeleken het leed onder Saddam nog meeviel.

Of is leed niet vergelijkbaar?

KPN HEEFT HET weer aan de stok met de Opta, de toezichthouder op de telecommarkt. Dit keer mag KPN niet met nieuwe voordeelacties komen. De concurrenten zouden daar last van hebben, zo vernam de Opta van deze concurrenten. Het begint erop te lijken dat dit geen toezichthouden is, maar pesten, zo niet machtsmisbruik, al heeft KPN in dat opzicht ook een verleden. Nooit heeft het de consument daarvoor netjes zijn verontschuldigingen aangeboden, laat staan gecompenseerd.

MILJARDEN KOST in Nederland de reïntegratie-industrie. Vorig jaar 1,2 miljard euro om werklozen en arbeidsongeschikten aan het werk te helpen. Helpt het? Nauwelijks. Is uitgerekend hoeveel een met succes bemiddelde werkloze kost? Nee. Waarom niet? Te moeilijk. Dat zegt het SCP.

Te moeilijk? Onmogelijk toch om hierbij een rekenfout te maken? Of is de uitkomst te schokkend misschien?

    • Paul Friese