CDA'er trouwt uit protest

Hij werd ,,direct aangesproken'', dus moest hij ,,direct reageren''. Tweede-Kamerlid Ger Koopmans (CDA) schrok toen hij vorige week hoorde van de wereldwijde oproep van het Vaticaan aan rooms-katholieke politici om in verzet te komen tegen het homohuwelijk en homoseksuele praktijken.

Het praktizerend rooms-katholieke Kamerlid kwám in actie. Afgelopen woensdag trouwde hij met zijn vriend Eugène, om een daad te stellen. ,,Het Vaticaan deed een appèl op mij om homoseksualiteit als tegennatuurlijk verschijnsel te veroordelen.''

Volgens het document van het Vaticaan, dat is ondertekend door de hoogste theologische adviseur van de paus, kardinaal Ratzinger, is het homohuwelijk ,,immoreel en niet bijdragend aan het algemeen belang van de samenleving''. Koopmans: ,,Zulke opmerkingen raken me diep. Vandaar dat Eugène en ik vorige week op de bank hebben gezegd: we gaan nu trouwen. Het is een taak van politici om een antwoord te geven op maatschappelijke vragen.''

De fractie van het CDA in de Tweede Kamer wilde niet inhoudelijk op het document van het Vaticaan reageren, volgens fractievoorzitter Verhagen vanwege de scheiding tussen kerk en staat.

De overgrote meerderheid van de CDA-fracties in de Eerste en Tweede Kamer stemde in 2000 en 2001 overigens tegen het homohuwelijk. Koopmans, die al twee jaar een geregistreerd partnerschap heeft, heeft de fractie op de hoogte gesteld van zijn huwelijk. Het paar is in besloten kring getrouwd. ,,Twee jaar geleden hadden we al een groot feest gegeven.''