AANTREKKELIJKE MANNEN BESCHIKKEN OVER HET GEZONDSTE SPERMA

Knappe mannen hebben het beste sperma, zo blijkt uit onderzoek. Het gezicht van mannen met het snelste en gezondste sperma wordt door vrouwen overtuigend als het meest aantrekkelijk beoordeeld (Evolution and Human Behavior 24/3, 2003).

De kenmerken van gelaatstrekken van een persoon worden al langer als een indicator van gezondheid beschouwd. Maar dit is het eerste directe bewijs dat aangeeft dat de reproductieve kwaliteit van een man correspondeert met zijn gelaatstrekken. Een Spaans team van fysische antropologen en biologen van de Universiteit van Valencia onderzocht 66 mannelijk studenten in Valencia op onder meer mate van gezichtssymmetrie, een door eerder onderzoek bewezen onderdeel van aantrekkelijkheid en een blijk van goede gezondheid, en op spermakwaliteit. Dat laatst gebeurde volgens de standaardprocedure van de World Health Organization (WHO), op onder meer mobiliteit, morfologie en concentratie.

Weer 66 studenten – maar nu vrouwelijke – kregen frontale en profielfoto's van de mannengezichten voorgelegd. Ze beoordeelden de aantrekkelijkheid per man met het oog op een permanente relatie. Vervolgens werden in een tweede deel van de studie willekeurig twaalf mannen van de goede, normale en slechte spermagroepen geselecteerd en via de foto's nog eens beoordeeld door twee onafhankelijke vrouwengroepen van rond de tachtig personen. In de uitkomsten spoorden de scores voor spermabeweeglijkheid en -morfologie en algemene spermakwaliteit overeen met die voor gezichtsmorfologie. Alleen tussen spermaconcentratie en aantrekkelijkheid bleek geen verband te zijn.

Het Spaanse onderzoek sluit aan bij de uitkomst van een eerder Canadees onderzoek. Daaruit bleek dat bovengemiddeld asymmetrische mannen in hun seksuele relaties duidelijk jaloerser zijn. Alsof ze meer risico lopen te worden vervangen.

    • Frans van der Helm