Zeilschool vecht 25 jaar voor vergunning

De enige openbare zeilschool in Rotterdam heeft al 25 jaar geen vergunning. Dat vond de gemeente nooit nodig. Maar nu er plannen zijn voor een prestigieus strandbadpaviljoen wil de gemeente van de zeilschool af.

Die heeft immers toch geen vergunnning.

Een paar zomers vóór de Olympische Spelen van Moskou/Tallinn in 1980 – ,,waar ik vierde werd'' – ging Henk van Gent (52) met de directeur van de Rotterdamse Dienst Sport en Recreatie een dagje naar Amsterdam. Daar was toen net een zeilschool gebouwd. ,,Een mooie school was dat. De directeur stond erbij te watertanden. Dat moest onze stad ook hebben, vond hij.''

Er was ook een geschikte plek voor. Op de zuidoostoever van de Kralingse Plas in Rotterdam, Plaszoom. Bij het oude snuiftabakfabriekje, tegenwoordig een museum, de twee molens en een in een historisch pand gevestigd café-restaurant. De familie Van Nelle zeilde er vroeger al. Kon het mooier?

Ruim 25 jaar later is het nu. En ja, Zeilcentrum Henk van Gent, Plaszoom 350, is de enige plaats in de stad geworden waar ook kinderen die géén lid zijn van een zeilvereniging, een middagje of een paar dagen kunnen komen zeilen: een openbare zeilschool, precies zoals de gemeente wilde. In het Rotterdamse Jeugdvakantiepaspoort en de Rotterdamse Sportpas kun je er kortingsbonnen voor krijgen.

Maar Zeilcentrum Henk van Gent is óók het enige zeilcentrum in de stad zonder vergunning: een vergunning leek de gemeente nooit nodig. Leek, want sinds de gemeente plannen heeft ontwikkeld voor een `strandbadpaviljoen annex zeilcentrum' op een `toplocatie' aan de Kralingse Plas, vechten gemeente en deelgemeente de rechten van de zeilschool aan.

En Henk van Gent vecht terug. Over een paar maanden dient een rechtszaak van Van Gent en de Stichting Behoud Openbare Zeilschoolfaciliteiten tegen Kralingen Crooswijk. De deelgemeente heeft voor het nieuwe strandbadpaviljoen annex zeilcentrum wel alvast een bouwvergunning afgegeven. Toch oordeelde de Raad van State onlangs in weer een andere rechtszaak dat Henk van Gents belangen ,,onvoldoende meegewogen'' waren bij de planvorming voor dit zeilcentrum.

Zoals dat gaat bij onenigheid met de overheid heeft de zeilschoolhouder intussen een doos vol ambtelijke correspondentie. B en W, Kralingen Crooswijk, Dienst Sport en Recreatie, Havenbedrijf Rotterdam, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam – allemaal bleken ze wel op een of andere manier met de zeilschool te maken te hebben. Waarbij ze het onderling niet altijd eens waren, wat weer nieuwe briefwisselingen opleverde.

Maar eerlijk is eerlijk, Van Gent hééft een paar jaar een bouwvergunning gehad. Dat was voor de containers op een veldje naast het café-restaurant die als kleedruimte dienen. Deze vergunning voor `tijdelijke opstallen' kreeg Van Gent in 1987. Hij had toen om meer ligplaatsen voor de boten en meer ruimte gevraagd. Ook die extra ligplaatsen kreeg hij. ,,Het college heeft overwogen dat uw zeilschool een waardevolle functie vervult bij de verlevendiging van het watersportgebeuren op de Kralingse Plas'', aldus de betreffende brief van B en W.

Maar de vergunning bleek alweer verlopen toen een nieuwe uitbater van het aangrenzende café-restaurant een paar jaar later vond dat de containers weg moesten: geen gezicht. ,,Dus toen zette ik ze maar op de pontons voor het café-restaurant, want ja, je moet je toch ergens kunnen omkleden.'' Op die pontons stonden ook al een bouwvallig kantoortje en een geïmproviseerd terrasje.

Ook voor de omkleed-containers op de pontons gaf de gemeente een tijdelijke vergunning. Die vergunning hield nog geen week stand: het café-restaurant spande er een kort geding tegen aan. Nu staan de omkleed-containers op een wat verderop gelegen ponton.

,,Kijk'', zegt Van Gent. ,,Ze zijn natuurlijk niet met z'n allen tegen me. Er was de afgelopen jaren altijd wel iemand, een wethouder of de directeur van een dienst, die zei: die zeilschool, daar moeten we wat mee. Want het ziet er hier natuurlijk rommelig uit. Maar ze deden nooit echt wat. Ik wil het hier ook graag opknappen, maar een openbare zeilschool, dat is nu eenmaal geen vetpot.''

Daar dacht Adboma Projectontwikkelaars anders over. Dat kwam in 1997 met een prestigieus plan voor het `strandbadpaviljoen annex zeilcentrum', dat bijvoorbeeld daken in de vorm van in de wind opgebolde zeilen zou moeten krijgen. De Dienst Sport en Recreatie vond het plan zó prestigieus dat men K + V Organisatie Adviesbureau om een haalbaarheidsonderzoek vroeg.

Het bureau concludeerde dat ,,exploitatie van een zeilinstructie-gedeelte als stand alone faciliteit niet rendabel'' zou zijn. Sport en Recreatie ontwikkelde daarop een bescheidener plan, inclusief gemeentelijke subsidie voor de zeilschool.

Helaas voor Henk van Gent: Kralingen Crooswijk noch (toenmalig) PvdA-wethouder Hans Kombrink konden zich in die bescheidener opzet vinden. ,,De planontwikkeling met Adboma wordt voortgezet'', schreef Kombrink eind 1998 aan Van Gent: ,,Uw veronderstelling dat het behoud van Zeilschool Henk van Gent randvoorwaarde is geweest voor de planontwikkeling moet berusten op een verkeerde weergave van wat ik heb gezegd. Het is in ieder geval een overschatting van de mogelijkheden van de gemeentelijke overheid.''

Enkele maanden later kreeg Van Gent het definitieve aanbod van Adboma/Kralingen Crooswijk. ,,Met als uiteindelijke doelstelling behoud van Zeilschool Henk van Gent aan de Kralingse Plas'', konden Adboma Projectontwikkelaars hem ,,120m² kantoor/overige en 270m² botenloods'' aanbieden voor een ,,totale huur van ƒ88.000 per jaar excl. BTW''. Kopen mocht ook. Dat zou ruim ,,ƒ1.100.000 K.K. excl. BTW'' kosten. In alle gevallen werd hem verzocht binnen twee weken een bankgarantie te overleggen.

Bij deelgemeente Kralingen Crooswijk zijn de steunbetuigingen voor Henk van Gent tot een stapel gegroeid. Diverse zeilverenigingen, de nieuwe uitbater van het café-restaurant, boze bewoners, enthousiaste kinderen: zij allen willen ,,onze steun betuigen voor het behoud van Zeilcentrum Henk van Gent op de huidige locatie''.

Van Gent zelf geeft niet op: ,,Als wedstrijdzeiler leer je dat je altijd voorbereid moet zijn op onverwachte windvlagen en draaiwinden. En zo moet je ook in het leven staan. Want het kan wel zijn dat je in een wedstrijd soms niet goed start en achterligt, maar een wedstrijd is pas afgelopen als er een winnaar is.''

    • Gretha Pama