Wet voorkennis minder streng

De wet die handel met voorkennis verbiedt wordt minder streng. Het openbaar ministerie (OM) krijgt minder middelen om effectenhandel met voorwetenschap te bestrijden. Maar banken en effectenhuizen krijgen een `meldplicht', voor gevallen waarin zij vermoeden dat cliënten met voorkennis effectentransacties laten uitvoeren.

Dat blijkt uit een wetsvoorstel van het ministerie van Financiën dat vandaag is gepubliceerd. De sector heeft nu gelegenheid tot commentaar , waarna het voorstel naar kabinet en Kamer gaat .

Het voorstel bevat aanpassingen van de Wet Toezicht Effectenverkeer (WTE) van 1995. Om te zorgen dat de regels in de verschillende landen van de Europese Unie op elkaar aansluiten moet deze wet in lijn worden gebracht met de EU-richtlijn Machtsmisbruik. Volgens Financiën moet de nieuwe wet in 2004 in werking treden.

De aanpak van misbruik van voorkennis wordt door de nieuwe wet moeilijker voor justitie. Het OM is de afgelopen jaren weinig succesrijk geweest met het vervolgen van verdachten van handel met voorkennis. Recentelijk werd voormalig Philips-president Boonstra vrijgesproken van handel met voorwetenschap in aandelen Endemol.

Bij voorkenniszaken draait het om handel in effecten op basis van vertrouwelijke, niet openbare informatie over beursfondsen. Het gebruik van dergelijke kennis is strafbaar. In de huidige wet is gebruik van voorkennis zelfs strafbaar als de openbaarmaking van de informatie niet leidt tot een opvallende reactie op de beurs. In het wetsvoorstel is vervolging alleen mogelijk als openbaarmaking van de informatie wel een `significante' invloed zou hebben op de koers van de effecten.

Voor justitie wordt de bewijslast zwaarder. Alleen het feit dat een verdachte voorkennis heeft bezeten is niet genoeg. Het OM moet ook kunnen aantonen dat er een causaal verband bestaat tussen het bezit van voorkennis en het beleggingsgedrag van de verdachte. ,,Dat maakt het een stuk moeilijker om het te bewijzen'', zegt voorkennisadvocaat D. van der Landen.

De aangepaste WTE krijgt ook gevolgen voor de effectenbranche. Banken en effectenhuizen moeten in de toekomst, bij een redelijk vermoeden van gebruik van voorwetenschap door een klant, dat verplicht melden bij beurstoezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).