`Wellicht lieten kapers vlucht UA 93 neerstorten'

Niet de passagiers, maar de kapers zelf hebben mogelijk een einde gemaakt aan United Airlines vlucht 93 op 11 september 2001. Tot nu toe werd steeds verondersteld dat heldhaftig optreden van een aantal van de 33 passagiers en 7 bemanningsleden, die tot de aanval zouden zijn overgegaan, de oorzaak was van de crash in een weiland in Pennsylvania.

Maar uit het 858 pagina's tellende FBI-rapport dat vorige maand naar het Congres werd gestuurd, blijkt dat een analyse van de (nog steeds geheime) geluidsopname door de cockpit-recorder tot een andere conclusie leidt.

De FBI onderstreept nog steeds dat het heldhaftige gedrag van de passagiers niet in twijfel wordt getrokken. Er werd nog eens gewezen op de slechte kwaliteit van de geluidsopname, waardoor geen zekerheid over het verloop van de gebeurtenissen bestaat. Maar volgens het FBI-rapport heeft een van de vier kapers tegen Zaid Jarrah, de vermoedelijke piloot, gezegd dat hij het vliegtuig moest laten neerstorten ,,om een einde te maken aan de pogingen van de passagiers om het toestel te heroveren''. De kapers waren uitsluitend gewapend met messen.

Sommige nabestaanden van de passagiers, die de bandopname vorig jaar zelf hebben gehoord, trekken de analyse van de FBI in twijfel. Een van hen zei gisteren dat het gerinkel van glas en andere geluiden maar tot één conclusie kan leiden: de passagiers waren in de cockpit. Een van hen vermoedt dat passagiers hun etensbladen bij hun aanval als schild hebben gebruikt en zo de cockpit zijn binnengedrongen. In het gevecht dat daarbij ontstond zou het vliegtuig – dat vermoedelijk op weg was naar het Capitool of het Witte Huis in Washington – zijn neergestort.