Ramsj

Ian Hamilton: Against oblivion.

Some lives of the twentieth-century poets. Gebonden, Viking 2002, van €36,90 voor €18,–. Roelants Nijmegen

Welke Engelse en Amerikaanse dichters uit de twintigste eeuw zullen er – naast Yeats, Eliot, Auden en Hardy – over tweehonderd jaar nog gelezen worden en dus niet wegzakken in vergetelheid? Geleid door die kritische vraag laat Ian Hamilton vijfenveertig dichters de revue passeren: biografische achtergrond, analyse van hun oeuvre, en drie à vier pagina's per persoon met gedichten. Een paar namen: John Betjeman (1906-1984), Dylan Thomas (1914-1953) en `America's fireside bard' Robert Frost (1874-1963). Goed en geestig geschreven.

    • Henk Lagerwaard