Protest tegen steun staat 43 mln aan Kliq

De aangekondigde staatssteun aan het reïntegratiebedrijf Kliq van 43 miljoen euro blijft de gemoederen beroeren. Gisteren beschuldigde een klein reïntegratiebedrijf uit Middelburg, Artemis-inspiratie, minister Zalm (Financiën) in een open brief van concurrentievervalsing en vriendjespolitiek.

Het ministerie van Financiën bevestigt de ontvangst van de brief, maar wilde vanmorgen geen commentaar geven.

eanette Poorter, directeur van het bedrijf, schrijft: ,,Nu weer 45 miljoen euro en dat riekt naar concurrentievervalsing en het bevorderen van de economische macht van een groot bedrijf.'' Volgens haar worden de grote reïntegratiebedrijven voorgetrokken bij de aanbesteding van de reïntegratieopdrachten door het UWV en de gemeenten. Dat is volgens Poorter geen toeval. Die bedrijven, zoals Relan, Alexander Calder en Argonaut hebben hun wortels in de overheidsinstellingen die vóór de privatisering van de reïntegratiemarkt langdurig werklozen aan een baan probeerden te helpen. De bedrijven worden bestuurd door mensen die voor 2001 werkten bij deze vroegere uitvoeringsinstellingen, of ze komen voort uit die bedrijven.

Deze gang van zaken druist volgens Poorter in tegen de bedoeling van de privatisering van de reïntegratiemarkt. ,,Juist de kleinere bedrijven moeten een kans krijgen, niet de feitelijke opvolgers van de uitvoeringsinstellingen die in het verleden zulke slechte resultaten hebben geboekt.''

In een brief aan bijna 200 reïntegratiebedrijven roept ze de bedrijven op allemaal een claim in te dienen bij Zalm voor 43 miljoen euro. Volgens Poorter hebben de bedrijven heel enthousiast gereageerd. ,,Tientallen bedrijven hebben al toegezegd mee te doen aan de actie'', zegt ze.

    • Elsje Jorritsma