Peiling: meerderheid steunt oorlog in Irak

Zestig procent van de Nederlanders staat achter het kabinetsbesluit om troepen naar Irak te sturen ten behoeve van een internationale stabilisatiemacht. Dit blijkt uit een opiniepeiling onder duizend Nederlanders van het bureau TNS NIPO, waarvan de resultaten gisteren zijn gepubliceerd.

Een toenemend aantal Nederlanders acht de Amerikaans-Britse aanval op Irak van dit voorjaar gerechtvaardigd. In mei dacht 48 procent er zo over, inmiddels is 56 procent van de ondervraagden die mening toegedaan.

Nadat de opiniepeilers de ondervraagden nadrukkelijk hadden voorgehouden dat er nog altijd geen massavernietigingswapens zijn gevonden in Irak, vond nog steeds 50 procent de oorlog legitiem. Ruim een derde (35 procent) keurt de aanval op Irak uitdrukkelijk af. Vooral de aanhangers van de VVD en het CDA staan achter het ingrijpen van de Amerikanen en de Britten. Ouderen steunen de interventie sterker dan jongeren. De minste steun is te vinden onder aanhangers van GroenLinks en de SP, van wie amper een op de vijf ondervraagden achter de oorlog staat.