Koole: nieuwe kandidatuur PvdA

PvdA-voorzitter Ruud Koole stelt zich kandidaat voor nog een periode van drie jaar. Hij heeft dat gisteren in een open brief aan de PvdA-leden bekend gemaakt.

Koole zegt te willen aanblijven om verder bij te dragen aan de ,,vernieuwing'' van de PvdA als ,,ideeënpartij, volkspartij en democratische ledenpartij''. Hij kondigt aan dit najaar met de leden van gedachten te willen wisselen over zijn programma.

Koole, een politicoloog, werd in 2001 verkozen tot voorzitter van de PvdA, tegen de wil van de toenmalige partijtop van Kok en Melkert, met wie Koole tijdens de verkiezingscampagne van 2002 enige malen in aanvaring kwam. Na het electoraal debacle van mei 2002 en de winst van 2003 lijkt de huidige top van de PvdA, onder wie leider Bos, meer geporteerd voor het idee van partijvernieuwing.

Bos heeft de afgelopen maanden vrij vergaande ideeën ontvouwd ten aanzien van de PvdA als organisatie, waarbij ook een mogelijke opheffing aan de orde is gekomen. In hoeverre Koole zulke gedachten deelt, is onduidelijk.

,,Alleen door zichzelf voortdurend te vernieuwen kan de sociaal-democratie de progressieve kracht blijven'', schrijft Koole in zijn brief. Hij meent dat de PvdA ,,wars moet zijn van elke arrogantie en de geloofwaardigheid en integriteit van politici hoog in het vaandel moet voeren''.

Koole laat zich in zijn brief niet uit over de vraag welke precieze hervormingen in de partijstructuur hij voorstaat. Wel schrijft hij dat in de PvdA ,,de leden serieus moeten worden genomen''.

Naast punten als de gevolgen van globalisering voor arme landen, de modernisering van de verzorgingsstaat met behoud van zekerheid, de regulering van migratiestromen zonder aantasting van fundamentele mensenrechten, ontvouwt Koole ook een aantal bredere politieke thema's in zijn brief: ,,Hoe bereiken we dat de overheid niet als vijand, maar als vriend van de burgers wordt beschouwd'', vraagt hij zich af. En: ,,Hoe voorkomen we dat bepaalde groepen inwoners zich niet gerepresenteerd voelen in het systeem?''