Klinieken ruilen tbs'ers

Tussen tbs-klinieken in Nederland bestaat een `ruilbeurs' voor patiënten, waarbij zeer moeilijke tegen wat makkelijker tbs'ers worden geruild. Het belang van de patiënten kan hierbij worden geschaad, concludeert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in een rapportage over de tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug.

De Dienst Justitiële Inrichtingen bepaalt waar criminelen die op last van de rechter een psychiatrische behandeling moeten ondergaan worden ondergebracht. Bepalend daarbij is vooral waar plaats is. Tot vier jaar geleden gold een systeem van gewogen selectie, waarbij de tbs'er werd geplaatst in de kliniek die het best hem paste.

Sinds deze verandering gebeurt het vaker dat klinieken lastige patiënten proberen kwijt te raken door ze te ruilen met andere klinieken. ,,Hierbij lijkt het belang van de klinieken een grotere rol te spelen dan dat van de patiënt'', concludeert de Raad. ,,Men gaat bovendien bij deze ruilingen vaak enigszins overhaast te werk, zodat de patient niet de gelegenheid heeft behoorlijk afscheid te nemen van behandelaars, andere medewerkers en collega-patiënten.'' Volgens Justitie wordt bij de ruiling gekeken waar iemand het best op zijn plaats is.

VELDZICHT: pagina 3