Initialen

NRC Handelsblad van 19 juli besteedt aandacht aan twee rechterlijke uitspraken over zaken die de Nederlandse samenleving in grote mate hebben geraakt, nl. de brand in café het Hemeltje in Volendam en de moord op de politicus Pim Fortuyn. Wat mij opvalt is dat in het eerste geval het artikel kopt met `Volendam is verdeeld over straf Veerman' en in het tweede geval onder de kop `Strenger oordeel, zelfde straf' de veroordeelde consistent wordt betiteld als `Volkert van der G.'.

Het recht op privacy, waarover ik geen polemiek wil uitlokken, is kennelijk de reden om in Nederland verdachten kenbaar te maken met initialen. Dat dit, in het tijdperk waarin iedere burger die zichzelf goed wil informeren via internet, of gewoon bij de kiosk, op 7 mei 2002 door de aanschaf van bijvoorbeeld de International Herald Tribune, achter de naam van de betrokken verdachte kan komen, mogelijk achterhaald is, wil ik uitdrukkelijk in deze brief niet aansnijden.

Wel vraag ik mij af welke criteria de redactie hanteert om in het ene geval wel de volledige naam van een persoon te noemen en in het andere geval niet. Temeer waar het in het eerstgenoemde geval gaat om een tragische zaak die, naar ik verwacht, niet in de geschiedenisboekjes terecht zal komen, en in het tweede geval sprake is van een aanslag die niet zonder politieke betekenis was (ik zie de Nederlandse jeugd al leren dat Willem de Zwijger werd vermoord door Baltasar G.)

Mocht NRC Handelsblad besluiten voortaan consequent te handelen bij het omschrijven van personen die voorwerp zijn van een rechterlijk onderzoek, dan mag ik aannemen dat in eventuele toekomstige berichtgeving zal worden gesproken over de verdachte Osama B.L. die, na een succesvolle arrestatie in een Afghaanse spelonk door Amerikaanse Special Forces, is overgebracht naar het Internationale Strafhof in Den Haag.

Heeft u vragen over het redactionele beleid? Schrijf naar de krant of mail naar lezerschrijft@nrc.nl

    • Mr. Cees J. Bansema