Haagse lof voor Duitsland

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) is optimistisch gestemd over een mogelijk herstel van de Duitse conjunctuur. De prognose van de Duitse regering dat de economie volgend jaar met 2 procent zal groeien ,,klinkt me als muziek in de oren'', zei Brinkhorst gisteren in Berlijn.

Een gesprek met zijn Duitse ambtscollega Clement (SPD) heeft Brinkhorst in de overtuiging gesterkt dat de Duitse regering de stagnatie van de economie daadkrachtig ter hand neemt. ,,Clement geeft toe dat er in het verleden fouten zijn gemaakt. Men was te laat met hervormingen, men heeft te lang een optimistisch wereldbeeld gekoesterd.''

Nederland is in hoge mate afhankelijk van de Duitse economie. Een kwart van de Nederlandse uitvoer gaat naar Duitsland, 17 procent van de Nederlandse invoer komt uit Duitsland. Nederland is na de Verenigde Staten de belangrijkste investeerder in Duitsland.

Brinkhorst juicht de stappen die de Duitse regering nu neemt om de economie weer vlot te trekken toe. Maatregelen ter flexibilisering van de arbeidsmarkt, het beteugelen van de sociale premies, nieuwe afspraken over de financiering van de gezondheidszorg en de verhoging van de pensioenleeftijd noemde Brinkhorst positief. Hij onderstreepte dat de vergrijzing de sociale stelsels in beide landen voor vergelijkbare problemen plaatst.

Clement heeft ook Brinkhorsts bezorgdheid over een al te lakse omgang met het Stabiliteitspact voor de euro weggenomen. ,,De zorg dat zij het Stabiliteitspact aan hun laars lappen is weg. De Duitse regering wil zich aan de grens van drie procent [voor het begrotingstekort] houden.'' Brinkhorst zei dan ook de indruk te hebben dat de limiet in Duitsland serieuzer wordt genomen dan in Frankrijk.