Een hand vol slechte kaarten

Een jaar of zes was Guy Brouard toen zijn moeder hem de zorg opdroeg voor zijn zusje Ruth. Zorg voor haar tot we weer bij elkaar zijn, zei ze, en dat probeerde Guy. Maar ouders en kinderen zagen elkaar nooit terug. Vader en moeder Brouard werden in Auschwitz vermoord, broer en zus bleven levenslang gebonden – aan elkaar en aan deze tragedie.

Ook voor andere inwoners van het eiland Guernsey, waar de nieuwste detectiveroman van Elizabeth George zich afspeelt, is de oorlog geen voltooid verleden tijd. Vader en zoon Ouseley bijvoorbeeld vullen hun dagen met het verzamelen van historisch materiaal voor een oorlogsmuseum. Zijn immense bewondering voor vaders verzet tegen de Duitsers – Guernsey is tijdens de Tweede Wereldoorlog bezet geweest – heeft het leven van de zoon bepaald. Dat is waarom hij geschiedenis is gaan studeren en dat is waarom hij nooit is getrouwd. Als de schatrijke Guy Brouard naar het eiland komt vinden de twee elkaar: Brouard gaat het museum financieren. Maar Guernsey's geliefde mecenas wordt vermoord en het museum gaat niet door.

A Place of Hiding – schuilplaats, ook in de betekenis van onderduikadres – is de dertiende roman van de Amerikaanse misdaadauteur Elizabeth George. George werkt in de traditie van de klassieke Engelse whodunnit, compleet met een speurder die van adel is en er een butler op na houdt. Het Engelse landschap en de Engelse cultuur spelen in haar boeken een grote rol. Een andere rode draad is de vriendenkring die in al haar boeken een rol speelt: politie-inspecteur Tommy Lynley, zijn vriendin/echtgenote Helen, zijn vroegere geliefde Deborah, nu getrouwd met zijn vriend Simon St James, en niet te vergeten sergeant Barbara Havers, in tegenstelling tot de anderen een working class girl. Hun relaties zijn in de verhalen ten minste zo belangrijk als het opsporen van de moordenaar. Deze aflevering gaat over Deborah en Simon. Ze raken bij de zaak betrokken doordat de politie al één dag nadat Brouard dood op het strand is aangetroffen een vroegere vriendin van Deborah arresteert, de zachtmoedige China Rivers. China's broer roept hun hulp in en die krijgt hij, want Deborah beseft dat hier een gerechtelijke misstap dreigt.

Mogelijke daders zijn er genoeg. Guy's onterfde zoon, een stoet van (ex-)minnaressen, bewoners van Guernsey die zich door hem bedrogen voelen en de aandoenlijkste van allemaal, Brouards protegé Paul Fielding met zijn onafscheidelijke hond. Zijn levensovertuiging is dat `dog' niet voor niets uit dezelfde letters bestaat als `god'.

A Place of Hiding bevat meer levenslessen. Helaas erg clichématig is het contrast van Deborahs intuïtieve aanpak met Simons analytische afstandelijkheid. Interessanter is hoe George haar vaste thema uitwerkt, de zowel beschermende als vernietigende kracht van gezinsrelaties. In dit boek laat ze Deborah zeggen, dat kinderen niet te lang verongelijkt moeten blijven over verwaarlozing door hun ouders. Het leven is een handful of cards, en de kaarten die jij toevallig krijgt toebedeeld – daar moet je het mee doen. De vraag die A Place of Hiding achterlaat is of die boodschap ook gericht is tot overlevende onderduikertjes.

Elizabeth George: A place of hiding. Hodder & Stoughton, 568 blz. €22,95

    • Jolande Withuis