Barclays wijst de weg

Zowel ABN Amro als het Britse Barclays hebben laten zien dat banken hun prestaties over de hele linie kunnen verbeteren, en dat ook nog eens tegelijkertijd.

Barclays heeft bewezen dat het mogelijk is meer inkomsten te genereren uit andere activiteiten dan de effectenhandel. Plotseling gaat het met de rest van het bedrijf ook de goede kant op. Slechts 7 procent van de toename met 260 miljoen pond van de operationele inkomsten van Barclays in de eerste helft van 2003 was toe te schrijven aan de handel in aandelen en obligaties.

Bijna 40 procent was afkomstig van netto rente-inkomsten, doordat een het hele concern treffende daling van de rentemarges werd gecompenseerd door hogere kredieten. De rest werd verwezenlijkt door een stijging van de vergoedingen voor adviezen en door gerealiseerde beleggingswinsten. Tel daar een enorme daling van de voorzieningen voor slechte leningen bij op (met name in Zuid-Amerika) en de spectaculaire sprong voorwaarts van de winst vóór belastingen is verklaard.

De diverse inkomstenbronnen van Barclays zijn verspreid over verschillende divisies. Maar de beste prestaties werden geleverd door Barclaycard. Deze snelgroeiende divisie toont aan een goede dekking te kunnen bieden tegen lage rentetarieven. Barclays is daarentegen minder agressief op het gebied van de gewaarborgde leningen en heeft slechts een klein deel van de nieuwe hypotheken voor zijn rekening genomen. De bank heeft ervoor gekozen zijn marges op die markt te beschermen, die sinds de tweede helft van het afgelopen jaar stabiel gebleven zijn en dat volgens Barclays moeten blijven.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof Barclays niet bang is meer risico te nemen als het er flink aan kan verdienen. Niet bij Barclays Capital zijn de risico's toegenomen, maar bij de dienstverlening aan particulieren. Toch is Barclaycard het enige onderdeel van het concern waarvan wordt verwacht dat de verliezen er de komende twaalf maanden zullen stijgen. De voorzieningen bij de bank in zijn geheel dalen in verhouding tot de uitstaande kredieten.

De resultaten van Barclays hebben die van ABN Amro, dat op gelijke hoogte wordt verhandeld, enigszins in de schaduw gesteld. Net al bij Barclays waren de prestaties van ABN Amro in het tweede kwartaal geruststellend consistent, waardoor de gevoeligheid voor de Amerikaanse hypotheekmarkt wat minder pregnant is geworden. Maar de bezuinigingen blijven de voornaamste motor van de winst. Consistentie kan waardevol zijn, maar bij sommige banken meer dan bij andere.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Christopher Hughes