Raadsleden

In de krant van 21 juli las ik het artikel over raadsleden in Alphen aan den Rijn die zichzelf zouden trakteren. De heer Blom stelt dat het nergens zo is geregeld als in Alphen.

Het tegendeel is waar. In de gemeente Zwolle is sinds 1 juli 1996 de regeling `secundaire arbeidsvoorzieningen raadsleden' van kracht. Hierin is een vergoeding voor kinderopvang geregeld, maar ook een wachtgeldregeling.

De regeling is als volgt: de duur van de uitkering bedraagt 2 maanden per vol jaar als raadslid met een maximum uitkeringsduur van twee jaar. De uitkering bedraagt gedurende de eerste twaalf maanden 80 procent en gedurende de volgende twaalf maanden 70 procent van de tegemoetkoming voor de werkzaamheden van raadsleden.

Bij de aanvraag om een uitkering kan het raadslid verzoeken het bedrag in één keer uit te betalen. Dit bedrag kan dan uitsluitend gebruikt worden voor een pensioenpolis.

    • Liesbeth Tijssen
    • Fractievoorzitter Pvda Zwolle