Polderbaan

Het regent klachten over de geluidshinder in de buurt van Schiphol tengevolge van het gebruik van de vijfde baan. Toen de plannen voor de aanleg van de vijfde baan vorm begonnen te krijgen begon Milieudefensie een actie: particulieren of instellingen konden meedoen aan de gezamenlijke aankoop van een stuk Haarlemmermeer waarop een bos zou worden gevestigd (het Bulderbos); ook sponsors voor de aankoop en het planten van bomen werden aangeworven.

Het idee was dat het perceel van elke eigenaar afzonderlijk zou moeten worden onteigend, en daardoor zou de aanleg van de vijfde baan misschien niet worden afgesteld, maar in elk geval vertraagd.

Dat heeft me enkele honderden guldens gekost, inclusief kosten voor notaris en juridische bijstand. Voor dat bedrag heb ik nog een dossier van 15 centimeter en de herinnering aan enkele aangename actiedagen op het Bulderbos zelf, inclusief een popgroep, en een tekenwedstrijd. Deze actie van Milieudefensie trok niet meer dan circa 300 geïnteresseerden.

Wat zou het effect van de actie zijn geweest als niet slechts 300, maar 3.000, of 30.000 of zelfs 300.000 particulieren deze actie hadden ondersteund. Misschien was dan de besluitvorming van de Jorritsma's en de Netelenbossen heel anders geweest. Daarom denk ik dat degenen die nu beginnen te klagen behoren tot de groep van 300.000 mensen die indertijd hun kans voorbij hebben laten gaan.

    • Jan Raap