Parlement in Brazilië pakt pensioen aan

De Braziliaanse regering van president Luiz Inácio `Lula' da Silva heeft gisteren een belangrijke overwinning behaald in haar poging het dure pensioenstelsel van het land te hervormen.

De Kamer van Afgevaardigden van het Congres stemde met ruime meerderheid in met het principe van de omstreden pensioenhervorming. In een later stadium, mogelijk al vandaag, stemmen de afgevaardigden in het Braziliaanse parlement nog in detail over de concrete plannen, waarna het voorstel naar de Senaat zal gaan.

De Kamer stemde gisteren met 358 stemmen voor, 126 tegen en negen onthoudingen voor het voorstel van de regering, zo meldde persbureau AP vanuit Brasilia. De regering had 309 stemmen nodig om de vereiste drie-vijfde meerderheid te krijgen. De pensioenplannen vereisen namelijk een aanpassing van de Braziliaanse Grondwet. Het is nog de vraag of de plannen door de honderd leden tellende Senaat zullen komen, waar de regerende Arbeiderspartij minder sterk staat dan in de Kamer.

De plannen van president Da Silva beogen de onbalans te herstellen tussen de belasting op pensioenen in de particuliere sector en die in de overheidssector. Bovendien wil Lula tot 2028 in totaal 20 miljard dollar (17,6 miljard euro) bezuinigen op de pensioenuitkeringen, waardoor onder meer geld vrijkomt voor sociale voorzieningen voor de allerarmsten in Brazilië. De pensioenuitkeringen beslaan ongeveer tweederde van de sociale uitgaven van de federale overheid. Pensioenpremies dekken slechts 18 procent van de uitkeringen.

Concrete maatregelen in de pensioenplannen zijn het heffen van belasting op pensioenuitkeringen van meer dan 1.200 real (346 euro) per maand en een plafond voor het salaris van rechters. Het Braziliaanse pensioenstelsel kent momenteel de mogelijkheid voor vrouwen in overheidsdienst om op hun 48ste met pensioen te gaan met doorbetaling van het salaris. Voor mannen is dat vijf jaar later. Over verlaging van de leeftijdsgrens moet nog worden gestemd.

De plannen hebben in de afgelopen weken geleid tot stakingen in de overheidssector en een diepe verdeeldheid in Lula's Arbeiderspartij. Financiële analisten reageerden zowel positief als negatief op de uitkomst van de stemming. De aanvankelijke opluchting over de uitkomst van de stemming werd gisteren snel weer tenietgedaan door nieuws over de kwakkelende Braziliaanse economie. De industriële productie is in juni voor de derde achtereenvolgende maand gedaald. Brazilië lijkt nu dicht bij een recessie te zijn.