Omroepen willen meer bezuinigen

De publieke omroep denkt in 2004 een bedrag van 47 miljoen euro te kunnen bezuinigen. Dat is 7 miljoen euro meer dan de doelstelling in het regeerakkoord. De omroepdirecteuren proberen de gewenste besparingen deze maand te regelen, waarna in september bij de presentatie van de meerjarenbegroting duidelijk moet worden of het is gelukt. Als de omroepen er in slagen extra te bezuinigen, komt dat geld in een apart potje voor nieuwe programma's.