Nationaal cadeau grotendeels op aan huur Arena

Het grootste deel van het nationale cadeau voor het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en Máxima is opgegaan aan het feest in de Amsterdamse Arena. Voor goede doelen bleef een bescheiden bedrag over.

Dat bevestigt jhr. P. Beelaerts van Blokland, voorzitter van het Nationaal Oranjecomité dat de inzameling onder de Nederlandse bevolking organiseerde en bezig is met de eindafrekening. In totaal bedroegen de inkomsten van het comité 3,9 miljoen euro. Daarvan is 2,1 miljoen gaan zitten in de kosten van het feest voorafgaand aan het huwelijk, zo zegt Beelaerts. Op dat feest kwamen 50.000 mensen af, afkomstig uit alle gemeenten. Volgens hem was dat ,,niet duur'' voor een feest in de Arena.

Voor goede doelen, projecten in het kader van de multiculturele samenleving waarvoor een speciaal Oranje Fonds werd opgericht, blijft een bedrag van circa 1,25 miljoen euro over. De administratieve en pr-kosten van het Nationaal Oranje Comité bedragen een kleine half miljoen. Het aandenken, een beeldhouwwerk voor in de tuin van het prinselijk paar, gaat een ton kosten.

Over die eindafrekening bestaat bij betrokken partijen nog grote onduidelijkheid. Bij het Oranje Fonds is volgens directeur W. Verwoerd nog slechts een voorschot van zes ton binnengekomen. Wel heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken nog eens zes ton overgemaakt. Volgens Beelaerts wordt dat bedrag meegenomen in de eindafrekening. ,,Een deel van het geld voor het Oranje Fonds is rechtstreeks door de financiers overgemaakt. Wij hebben het kabinet gevraagd mee te helpen, omdat we zagen dat het nog niet zo opschoot met de inkomsten'', aldus Beelaerts.

Ook bij de Nationale Postcodeloterij bestaat verwarring over de eindafrekening rond het huwelijk. De organisatie zegt een miljoen euro overgemaakt te hebben aan het Nationaal Comité ,,zodat het geld ter beschikking zou komen aan het goede doelenproject'', aldus een woordvoerster van de Postcodeloterij. Volgens haar was het niet de bedoeling dat met het geld een feest in de Arena zou worden gefinancierd. Beelaerts ontkent dat er een keiharde afspraak ligt over de bestemming van het geld: ,,Er zou zoveel mogelijk naar de goede doelen gaan'', aldus Beelaerts: ,,Je zou ook kunnen zeggen dat van de 1,25 miljoen die nu naar het Oranje Fonds gaat, 1 miljoen afkomstig is van de Postcodeloterij.'' Een oordeel over de gang van zaken wil de Postcodeloterij niet vellen zolang ze niet zelf de cijfers heeft gezien.