Met de Franse slag

Hoe krijgen die Fransen het toch voor elkaar? Hun vermogen om creatief om te gaan met de regels van de Europese Unie over staatssteun is legendarisch. Het conglomeraat Alstom was al bijna failliet toen de Franse overheid gisteren ingreep. Geen rationeel denkende, onafhankelijke belegger zou nieuw aandelenkapitaal in zo'n bedrijf hebben gepompt, want dat zou de positie van de crediteuren alleen maar hebben versterkt.

De Franse regering injecteert 300 miljoen euro aan aandelenkapitaal en leent Alstom geld. Deze stappen hebben de zorgen over de liquiditeit en de solvabiliteit van Alstom doen afnemen, en dat heeft er weer toe geleid dat de banken met een royaal reddingspakket te hulp zijn geschoten.

De banken waarborgen bovendien een claimemissie van 300 miljoen euro en een toekomstige uitbreiding van het aandelenkapitaal middels een verplicht converterende obligatie. Daarbovenop zorgen zij voor een nieuwe ondergeschikte kredietfaciliteit van 1,3 miljard euro, die Alstom zal helpen de kortetermijnschuld af te betalen, waardoor het concern lucht krijgt om de zaken ten goede te doen keren. Denk daar eens even over na. Het aandelenkapitaal van een bijna failliete onderneming wordt bijna verdrievoudigd! Aandeelhouders wordt aangeraden nog even vol te houden tot de winst weer op peil is.

Parijs zal de veerkracht van de aandelenkoers aangrijpen om te betogen dat zijn investering op rationele gronden berust. Tenslotte worden de nieuwe aandelen tegen een forse korting gekocht. Als haar wordt gevraagd of een onafhankelijke belegger hetzelfde zou hebben gedaan, zal de regering wijzen op de banken die op gelijke voorwaarden deelnemen. De staat kan ook beweren dat de steun niet concurrentievervalsend is omdat Alstom de normale marktrente betaalt. Op het eerste gezicht lijkt de rente die over het nieuwe krediet moet worden betaald hoog, op een niveau van 4,5 procentpunt boven euribor.

Had een onafhankelijke belegger zo'n operatie op touw kunnen zetten? Het verleiden van banken om hun medewerking aan zoiets te verlenen gaat de macht van de meeste marktpartijen te boven, behalve die van overheden. En met die normale marktrente valt het ook wel mee – er is een tarief voor door de overheid gesteunde bedrijven en een tarief voor niet door de overheid gesteunde bedrijven. De herfinanciering van Alstom op deze voorwaarden was nooit gelukt als de overheid niet over de brug was gekomen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly