Immigratie

In het artikel Demografisch beleid is nodig (5 augustus, pagina 7) wordt het rapport Immigration and the Dutch Economy toegeschreven aan het CBS. Het rapport is gemaakt door het Centraal Planbureau.