Honger 1932-33: geen excuses

Rusland is niet van plan Oekraïne excuses aan te bieden voor de hongersnood die in Stalins tijd miljoenen Oekraïeners het leven heeft gekost en waarvan het bestaan ten tijde van de Sovjet-Unie tientallen jaren is ontkend.

De Russische ambassadeur in Kiev, Viktor Tsjernomyrdin, gaf gisteren toe dat Rusland als opvolger van de Sovjet-Unie de verplichtingen van die Sovjet-Unie heeft overgenomen, maar een excuus voor de hongersnood hoort daar niet bij. ,,We bieden geen verontschuldigingen aan. Er is niemand om ons bij te verontschuldigen'', aldus Tsjernomyrdin. Hij vond dat Rusland lof verdient voor het overnemen van de schulden van de Sovjet-Unie, maar Moskou zal ,,het kruis van de hongersnood'' niet op zich nemen.

Tsjernomyrdin wees gisteren op het feit dat Sovjet-leider Jozef Stalin – een Georgiër – de hongersnood veroorzaakte. Hij dwong Oekraïense boeren hun land op te geven en zich bij collectieve en staatsboerderijen aan te sluiten en haalde massaal voedsel uit Oekraïne weg om de arbeidersbevolking in de steden van de Sovjet-Unie te voeden. Miljoenen kleine boeren werden als koelakken gedeporteerd. Het gevolg was de hongersnood. ,,Waarom zouden we Georgië niet vragen excuses aan te bieden?'', aldus de Russische ambassadeur (en ex-premier).

Aanleiding voor de opmerkingen was de bekendmaking, door de regering in Kiev, dat bij de hongersnood van 1932 en 1933 tussen zeven en tien miljoen Oekraïeners zijn omgekomen. Kiev gaf onlangs meer dan duizend dossiers over de hongersnood, die tot nu toe geheim waren, vrij.

In maart ondertekende president Leonid Koetsjma van Oekraïne een wet waarmee een officiële herdenkingsdag voor de slachtoffers werd ingesteld. In september wil de Oekraïense regering een resolutie indienen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarin de internationale gemeenschap wordt gevraagd de hongersnood officieel als genocide te bestempelen.