Fotoverbod Eikenhorst opgeheven

Het fotoverbod rondom De Eikenhorst in Wassenaar, het huis van Kroonprins Willem-Alexander, is met onmiddellijke ingang opgeheven. Dat heeft de president van de rechtbank in Den Haag gisteren bepaald in een kort geding dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Nederlandse Genootschap van Hoofdredacteuren hadden aangespannen tegen de gemeente Wassenaar.

De rechter vond het algemeen gestelde verbod van de gemeente een te drastisch middel om de privacy van het koninklijk paar te beschermen. Hij zag genoeg mogelijkheden voor minder ingrijpende alternatieven zoals `dichtere begroeiing' of `aanpassing van het hekwerk'. Ook stelde hij dat er eventueel `aanvullende beperkingen' gesteld kunnen worden aan de toegang tot het voor publiek toegankelijke gedeelte van landgoed De Horsten waarin De Eikenhorst ligt. Dit landgoed is eigendom van prinses Juliana.

Volgens Christiaan Alberdingk Thijm, gespecialiseerd in onder meer portretrecht, zou dit wel eens een nieuwe bedreiging van de persvrijheid kunnen vormen. ,,Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een bordje `verboden te fotograferen' aan de ingang van het landgoed, waarmee dus via een andere weg hetzelfde wordt bereikt.''

De NVJ en het Nederlands Genootschap kregen bijna in al hun standpunten gelijk. De president bevestigde dat zowel in de Nederlandse grondwet als in Europese regelgeving staat, dat de vrijheid om nieuws te vergaren onlosmakelijk is verbonden met de vrijheid van meningsuiting.

Het standpunt van de gemeente Wassenaar dat het fotoverbod noodzakelijk is voor de beveiliging van het prinselijk paar hield geen stand. De gemeente kon niet weerleggen dat geavanceerde fotoapparatuur ook met succes gebruikt kan worden in het gebied dat buiten het verbod valt.

De NVJ en het genootschap zijn blij met de uitspraak. Volgens A. Joustra, bestuurslid van het Genootschap, ontstond er de laatste jaren ,,een tendens om in te grijpen in het werk van journalisten die nu keihard de kop is ingedrukt''.

De gemeente Wassenaar stelt hoger beroep in. Burgemeester Van den Muysenberg zegt dat de ,,voorgestelde alternatieven van de rechter geen zoden aan de dijk zetten om een bepaald slag journalisten tegen te kunnen houden''.