Ankara biedt Koerden amnestie

De eerste twee strijders van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK: inmiddels KADEK) hebben zich gisteren overgegeven aan de Turkse autoriteiten bij de grensplaats Silopi. Daarmee zijn zij de eersten die gebruik maken van de nieuwe amnestieregeling die gisteren van kracht werd.

De regeling veroorzaakte in Turkije veel ophef, omdat sommigen haar te ver, maar anderen haar juist niet ver genoeg vonden gaan. De wet houdt in dat strijders van de PKK die zich overgeven, de beweging afzweren en openheid van zaken geven over wat zij hebben gedaan, met clementie worden behandeld. Als zij niet al te veel op hun kerfstok hebben, gaan ze vrijuit, hebben ze dat wel maar betuigen ze spijt en geven ze openheid van zaken, dan wordt hun een lagere gevangenisstraf in het vooruitzicht gesteld.

Familieleden van Turken die omkwamen in de strijd tegen de PKK, wijzen de amnestie af, omdat zij vinden dat de PKK-strijders moeten boeten voor de dood van hun dierbaren. De leiding van de PKK is er echter ook tegen. Zij is het er niet mee eens dat de wet alleen van toepassing is op het lagere echelon van de PKK, en niet op de kopstukken. Vanuit de gevangenis heeft de leider van de PKK, Abdullah Öcalan, gedreigd dat zijn aanhang de strijd hervat, als de amnestie niet voor iedereen gaat gelden.

De Turkse autoriteiten gaan er van uit dat zo'n tweeduizend aanhangers van Öcalan die nu in Noord-Irak verblijven, gebruik zullen maken van de regeling, die officieel bekend staat als de wet om `mensen terug te winnen voor de maatschappij'. In grensprovincies zijn al voorzieningen in gereedheid gebracht om de berouwvolle strijders op te vangen. Maar volgens de PKK-leiding zal het allemaal zo'n vaart niet lopen. Zij onderstrepen dat elk van de topfunctionarissen die van de amnestie zijn uitgesloten, een trouwe schare volgelingen heeft die niet op het aanbod zal ingaan. Als om te onderstrepen dat dit nog niet het einde is van de strijd in het gebied, had gisteren bij een grensplaats een aanslag plaats waarbij twee Turkse functionarissen omkwamen. Naast PKK-strijders zullen ook de inwoners van het kamp Makhmur waarschijnlijk van de regeling gebruik maken. Dat kamp, dat onder toezicht staat van de VN, zit vol Turks-Koerdische burgers die op het hoogtepunt van de strijd tussen de PKK en het Turkse leger naar Irak vertrokken.