Verbod hoofddoek mag op r.-k. school

Een katholieke school in Utrecht mag leerlingen verbieden hoofddoekjes te dragen. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling vanochtend geoordeeld, na een klacht van de Stichting Steunpunt Anti-Discriminatie (STAD) in Utrecht. De stichting trad op namens twee Marokkaanse leerlingen van het St. Gregorius College in Utrecht.

Volgens de commissie is onderscheid maken op grond van godsdienst in principe verboden, maar staan in de Algemene wet gelijke behandeling uitzonderingsbepalingen voor het bijzonder onderwijs. Deze scholen mogen aan leerlingen eisen stellen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de (religieuze) grondslag van de school. Daaronder valt een verbod op het dragen van hoofddoekjes. Het ministerie van Onderwijs heeft hierover dit voorjaar een leidraad uitgebracht.

Het Gregorius College vraagt aspirant-leerlingen de katholieke grondslag van de school te respecteren. Afspraken hierover worden vastgelegd in een school-leercontract en de regels zijn opgenomen in schoolgids en leerlingenstatuut. Zowel in als buiten de lessen is het verboden kledingstukken en accessoires te dragen die geassocieerd kunnen worden met een niet-katholieke of niet-christelijke levensovertuiging. Ook het dragen van hoofddeksels is verboden.

Voor twee leerlingen, van wie er een die vlak voor het eindexamen zat anders de school had moeten verlaten, is een uitzondering gemaakt. De STAD verwijt de school inconsequent beleid. ,,De meisjes mogen hun hoofddoek niet in de klas dragen, maar wel tijdens de pauzes'', zegt STAD-woordvoerder Martin Jansen. ,,Ik voorzie dat andere bijzondere scholen het dragen van hoofddoekjes nu ook gaan verbieden met een beroep op hun grondslag.''