Veetransporten

De Europese Commissie wil de rijtijden van veetransporten beperken en verplichte rusttijden invoeren (NRC Handelsblad, 25 juli). Maar om politieke redenen wil de Commissie alleen controles laten uitvoeren wanneer die tevoren aangekondigd worden.

De wensen van het Europarlement om ook onverwachte controles te laten plaatsvinden worden door de Commissie genegeerd. Het is volkomen duidelijk dat het verdienen van geld in dit kader kennelijk belangrijker gevonden wordt dan naleving en handhaving van democratische regelgeving en de wensen van een meerderheid van het Europees Parlement.

Dat er alle reden is om naleving te bevorderen blijkt wel uit het bericht van 26 juli dat weer 86 procent meer levende varkens vanuit Nederland over de grenzen verkocht werden dan vorig jaar al het geval was. Nederland schikt zich in de positie van een primitief vermeerderingsbedrijf en de toegevoegde waarde wordt in combinatie met ernstig dierenleed gezocht op verre bestemmingen als Parma.

In de normen en waardendiscussie zou ook eens plaats gemaakt moeten worden voor de gedachte dat je een dier zult moeten slachten (zo dat al nodig is) op of nabij de plaats waar het is grootgebracht. Een reis naar de slachtbank die tientallen uren in een gloeiende hete en volgepakte vrachtwagen vergt, getuigt niet van veel beschaving en bevordert de eetlust van ieder die zich daarvan bewust is niet bepaald.

    • E.H.J. Albers