Sexy en erudiet in een kikvorspak

Veel slechter dan de op het gelijknamige computerspelletje gebaseerde speelfilm Lara Croft Tomb Raider (Simon West, 2001) kon het vervolg niet worden. Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life genoot van een budget van negentig miljoen dollar - slechts tien miljoen meer dan het origineel, maar ook van een echte blockbuster-regisseur. Voor de vijfde keer kon onze voormalige landgenoot Jan de Bont (hij wordt in het najaar zestig) zich uitleven door alle hem in Hollywood ten dienste staande digitale trucages toe te passen op een bubblegum-avontuur.

Het resultaat is een acceptabele spektakelfilm, die af en toe de fantasie prikkelt. Het zijn niet de locaties als Alexander de Grote's voor de kust van Santorini verzonken tempel of de bloemenpagode van Shanghai die dit bewerkstelligen, al mogen die decors er stuk voor stuk wezen. Het wonderlijste effect is geschapen door de kostuumafdeling, die erin slaagt om Angelina Jolie sexy te doen ogen in een lucht- en waterdicht kikvorspak.

In tegenstelling tot haar illustere voorganger Indiana Jones is er niets verlopens of onverschilligs aan Lara Croft. Ze is een adellijke Britse wetenschapster, met een butler, een researcher en een imposante bibliotheek. Hoewel de film de structuur heeft van een James Bond-avontuur, is Lara niet geïnteresseerd in martini's en een rendez-vous met de andere sekse. Er ligt nog wel wat onverwerkt relatieleed uit het verleden tussen haar en sidekick Terry Sheridan, maar in het algemeen heeft ze het te druk met het ontcijferen van een schatkaart en het berijden van een haai.

Op de mythologische consistentie van het scenario valt wel wat af te dingen; aan de typering van de Bakermat van het Leven en de Doos die het Anti-Leven bevat valt zelfs geen enkele logica te koppelen, maar het is een kniesoor die daar op let. In educatief opzicht is Lara Croft bijna een ideale heldin: vrouw, wetenschapper, allure van huis uit en zeer erudiet. Elke tiener die door haar toedoen op internet gaat zoeken wie toch Alexander de Grote en de farao's waren, kan door Jan De Bont geclaimd worden als bijdrage aan de éducation permanente van de wereldbevolking.

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life. Regie: Jan De Bont. Met: Angelina Jolie, Gerard Butler. In 104 bioscopen.

    • Hans Beerekamp