Reisinformatie enkel door bedrijf

Rijkswaterstaat mag niet langer via zijn website of met sms'jes verkeersinformatie verschaffen aan weggebruikers. Dat heeft de rechter besloten naar aanleiding van een klacht van de VerkeersInformatieDienst (VID), een Amsterdams commercieel bedrijf dat verkeersinformatie verstrekt via radio en tv, internet, telefoon en een sms-dienst.

De rechter is het met de VID eens dat Rijkswaterstaat de distributie van verkeersinformatie moet overlaten aan het bedrijfsleven. Het verantwoordelijke ministerie, Verkeer en Waterstaat, heeft in het verleden zelf bewust gekozen voor dit beleid en kan daar nu niet zonder overleg op terugkomen, zo stelt de rechter in het kort geding. In de `Beleidsnota Reisinformatie' van het ministerie, uit november 1996, is vastgelegd dat de overheid het exploiteren van reisinformatiediensten niet zelf ter hand wil nemen, maar zal overlaten aan de markt. In latere rapportages van het ministerie is dit nog eens herhaald.

Het directoraat-generaal Rijkswaterstaat en het Korps Landelijke Politie Diensten hebben in 1998 samen het Traffic Information Center (TIC) opgericht, om verkeersgegevens te verzamelen en die ter beschikking te stellen van commerciële dienstverleners, zoals de ANWB en de VID. De VID is sinds medio 1998 een vaste afnemer van deze verkeersgegevens van het TIC. Het Amsterdamse bedrijf verwerkt deze tot verkeersbulletins, die worden verkocht aan commerciële en regionale omroepen. Daarnaast exploiteert de VID een telefonische verkeersinformatielijn, verscheidene websites en een sms-dienst die weggebruikers attendeert op files.

Verkeer en Waterstaat is in december 2002 zelf een website begonnen waarop files en wegwerkzaamheden staan (www.weginfo.nl) en een site waarop onder meer een sms-dienst wordt aangeboden (www.vanAnaarBeter.nl). De VID stapte hierop naar de rechter, die het bedrijf maandag in het gelijk stelde. De twee websites zijn inmiddels aangepast.