Kamer wil onderzoek gasleidingen

Een ruime Kamermeerderheid wil dat er onderzoek komt naar de veiligheid van gasinstallaties in huis. Volgens CDA, PvdA, VVD, D66 en Groenlinks is er te weinig zicht op de huidige toestand van de installaties.

Een meerderheid van de Kamer pleit ook voor periodieke veiligheidscontroles.

Het CDA pleit voor een verkennend onderzoek naar de huidige toestand van gasinstallaties binnenshuis om de risico's te bepalen. Volgens Kamerlid Crone (PvdA) moeten gemeenten en energiebedrijven samen uitzoeken hoe het op dit moment met de veiligheid gesteld is. Kamerlid Hofstra (VVD) zou het toejuichen als gemeenten steekproeven uitvoeren om de veiligheid van installaties in kaart te brengen. ,,We weten er nu te weinig vanaf.''

Onlangs bleek dat het laatste onderzoek waarbij de veiligheid van installaties uitgebreid is onderzocht uit 1995 stamt. Daarin werd geconcludeerd dat vijf procent van de onderzochte installaties acuut gevaarlijk was. Sindsdien is de controle van installaties binnenshuis door energiebedrijven nagenoeg verdwenen, en hoeven bewoners aanpassingen aan de installatie niet meer bij het energiebedrijf te melden. Volgens minister Dekker (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) blijkt uit het aantal ongelukken dat de veiligheid van installaties hoog is.

Volgens Kamerlid Van Gent (GroenLinks) moeten gemeenten ,,als de donder'' uitzoeken hoe het met de veiligheid van huisinstallaties op eigen grondgebied gesteld is. Kamerlid Giskes (D66) vindt dat gemeenten allereerst moeten bedenken waar de risico's van onveilige situaties het grootst zijn, en alleen daar de veiligheid van installaties moeten onderzoeken.

CDA, PvdA, en GroenLinks willen ook dat er een systeem voor periodieke inspectie van gasinstallaties wordt opgezet. PvdA en Groenlinks pleiten voor periodieke keuringen gekoppeld aan een APK-keurmerk. Spies (CDA) vindt een periodieke keuring ,,zonder meer noodzakelijk'', maar weet niet of dat in de vorm van een APK-keuring zou moeten zijn. VVD en D66 willen afwachten of de risico's de kosten van een periodieke keuring rechtvaardigen. Daarover moet minister Dekker een standpunt innemen, vinden zij.

Volgens PvdA en VVD moeten energiebedrijven deze keuringen uitvoeren. De bedrijven beschikken over de vereiste kennis van zaken, en komen ook het vaakst bij de mensen thuis. Zij zouden daarmee de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de gastinstallaties binnenshuis op zich nemen. Volgens minister Dekker (VROM) ligt deze verantwoordelijkheid echter bij de gemeenten. Spies (CDA) erkent dat het gemeentelijk toezicht ,,een dode letter'' is gebleken. Haar fractie heeft nog geen standpunt over wie verantwoordelijk zou moeten zijn.

De gemeente Eindhoven besloot vorige week om in samenwerking met het plaatselijk energiebedrijf NRE de veiligheid van installaties binnenshuis te onderzoeken. In Twente maakte energiebedrijf Cogas bekend de gasleidingen in alle huurwoningen te willen controleren.

De Rotterdamse politie heeft vandaag twee verdachten aangehouden in verband met de explosie in een wooncomplex anderhalve week geleden aan de Schiedamseweg Beneden in Rotterdam. Uit het technisch onderzoek blijkt dat het om een gasexplosie ging. Volgens de politie zou de explosie opzettelijk door de verdachten veroorzaakt zijn. Bij de explosie raakten drie mensen lichtgewond, 53 woningen raakten beschadigd.