Kamer bezorgd over rol Godett

Een meerderheid in de Tweede Kamer is bezorgd over de aanstaande beëdiging van Mirna Louisa-Godett als premier van het kabinet op de Antillen.

Zij heeft inmiddels aangegeven zich op die post te zullen laten begeleiden door haar broer, de van corruptie verdachte politicus Anthony Godett. Hij was tot vorige maand beoogd premier namens zijn partij, Frente Obrero Liberashon (FOL), maar kwam door het justitie-onderzoek niet door de integriteitsscreening van de Antilliaanse Veiligheidsdienst.

Minister De Graaf van Koninkrijksrelaties onthoudt zich volgens een woordvoerder van commentaar. Anthony Godett zelf heeft gisteren gezegd dat hij de voornaamste adviseur wordt van zijn zus en bij haar een kantoor zal betrekken in het regeringscentrum Fort Amsterdam.

,,Ze kan op mijn steun rekenen en ik zal haar op alle terreinen advies geven. Ze staat er niet alleen voor.'' Op Radio 1 zei Mirna Louisa-Godett vanochtend dat ze haar werkkamer met haar broer zal delen. Ze spreekt Nederlands, maar stond de radio-journaliste in het Papiamento te woord. Dat zal ze ook doen bij toekomstige werkbezoeken aan Nederland. Zij laat zich dan vergezellen door een tolk.

Volgens VVD-woordvoerder J. Rijpstra brengt de beoogde inbreng van Anthony Godett de geloofwaardigheid van het Antilliaanse kabinet in het geding. ,,Godett kan niet als een schaduw naast zijn zus gaan staan. Wat kopen we er dan voor als wij met haar praten? Namens wie spreekt ze dan? Zo'n constructie is koren op de molen voor de oppositie. Dit komt de stabiliteit op de Antillen niet ten goede.''

D66-woordvoerder B. Dittrich spreekt van een ,,bedenkelijke situatie. Godett was al onaanvaardbaar. Nu gaan we te maken krijgen met zijn zus. We zullen zien hoe het uitpakt.''

Vervolg Godett: pagina 2

GODETT

'Anthony mag geen schaduwpremier zijn'

Volgens VVD-woordvoerder Rijpstra is het ondenkbaar dat Anthony Godett gesprekspartner kan zijn voor Nederland, ook niet tijdens het werkbezoek op de Antillen van de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer.,,Het kan niet zo zijn'', zegt Rijpstra, ,,dat Godett dan als een schaduw naast zijn zus staat.''

Volgens D66'er Dittrich moet voorafgaand aan het werkbezoek in onderling overleg tussen de fractievoorzitters worden uitgemaakt of Godett tijdens dat werkbezoek een mogelijke gesprekspartner kan zijn.

PvdA-woordvoerder A. Wolfsen zegt benieuwd te zijn naar de uitleg van minister de Graaf over de Nederlandse verhouding met een Antilliaans kabinet onder premierschap van Mirna Louisa-Godett. ,,Als Anthony Godett materieel premier wordt en contacten wil onderhouden, is dat een situatie die niet kan. De man heeft uiteindelijk een negatief integriteitsadvies gehad. De Graaf moet duidelijk maken met wie hij daar zaken gaat doen.''

CDA-woordvoerder Van Fessem zegt de ontwikkelingen op de Antillen ,,met emotionele verontrusting te volgen. We moeten een bepaald spel meespelen. Dat is misschien moeilijk, maar we moeten ook respect tonen voor wat men op de Antillen doet.''

De coalitiepartners van Godetts partij, de Frente Obrero Liberashon (FOL) houden zich vrij stil over de op handen zijnde benoeming van Mirna Louisa-Godett. Leider Maria Liberia-Peters van de volkspartij PNP wil slechts kwijt dat haar partij bereid is Louisa-Godett de kans te geven zich te bewijzen. Op de vraag wat ze denkt van een soort gezamenlijk presidentschap met Anthony Godett, antwoordde ze dat Louisa-Godett bij iedereen die ze wil advies kan inwinnen. ,,Maar uiteindelijk is zij toch degene die de beslissingen moet nemen'', aldus Liberia-Peters.

De beëdiging van Louisa-Godett vindt plaats op maandag 11 augustus, de geboortedag de vermaarde Wilson 'Papa' Godett, de vader van Mirna en Anthony die de arbeidersopstand van 1969 in Willemstad leidde.

Mirna-Louisa Godett stond niet op de FOL-lijst en is evenmin in de Staten (het Antilliaanse parlement) verkozen. Haar echtgenoot, Johny Louisa is dat overigens, ook namens Fol, overigens wel. Tegenover het Curaçaose tv-station TV11 zei ze afgelopen week: ,,Rechts van mij staan mijn broer Anthony en mijn man, links van mij is Papa Godett en de Heilige Geest, achter mij het volk, voor mij de ministerraad en in mijn hoofd God.''

HOOFDARTIKEL pagina 7

www.nrc.nl dossier Antillen