Iraakse interim-regering

NRC Handelsblad van 31 juli verwijst ten onrechte naar ,,de Iraakse interim-regering'' als de instantie die een eerste president van het naoorlogse Irak heeft gekozen. Irak heeft nog geen interim-regering. Op 13 juli j.l. is een `Governing Council' van 25 leden gevormd. Gezien het huidige gebrek aan enige regeringsvorm in Irak is ook de benaming `regeringsraad' voor die vertegenwoordigende raad wat ongelukkig.

In zijn meest recente rapport inzake Irak duidt VN secretaris-generaal Annan de vertegenwoordigende raad aan als ,,the principal body of the interim administration of Iraq'', net als de Amerikaanse Irak-bestuurder Bremer in zijn decreet van 13 juli, ter erkenning van de raad. Met andere woorden: de vertegenwoordigende raad is zelf niet de Iraakse interim-regering. Volgens VN bronnen heeft een poging van een driemanschap van de raad om erkenning van de raad zelf als de Iraakse interim-regering door de wereldorganisatie afgelopen week bot gevangen. Mogelijk zal een interim-regering snel voortkomen uit de benoemingen van ministers die de raad thans onderneemt.

Deze verschillen, die op het eerste gezicht subtiel en onbeduidend mogen lijken, zijn in werkelijkheid van groot belang, met name voor het vraagstuk van erkenning. Bremers decreet wijst erop dat Resolutie 1483 van de VN Veiligheidsraad vereist dat de belangen van het Iraakse volk zijn vertegenwoordigd in de te vormen interim-regering. In feite zal het proces van regeringsvorming in Irak drie stadia doorlopen: vertegenwoordigende raad, interim-regering benoemd door de vertegenwoordigende raad met Amerikaanse goedkeuring, en tenslotte een democratisch gekozen regering die door de wereldgemeenschap wordt erkend. Thans is slechts het eerste stadium doorlopen en bevinden we ons in het tweede.

    • New York City
    • Mr.Dr. P.H.F. Bekker