Hoogleraar gaat NAVO controleren

Hans de Groot (54) gaat de NAVO controleren. Sinds 1 augustus is hij lid van de International Board of Auditors bij de defensieorganisatie. Als een van de drie onderzoeksdirecteuren van de Algemene Rekenkamer in Nederland heeft De Groot ruime ervaring op het gebied van `controle'. ,,De Board is eigenlijk een kleine Rekenkamer die inkomsten, uitgaven en beleid van de NAVO tegen het licht houdt.' Wat precies zijn taak wordt is nog niet duidelijk, ,,maar men is wel geïnteresseerd in mijn specialisatie: doelmatigheid van beleid'. Behalve controleren of de 65 onderdelen van de NAVO hun inkomsten en uitgaven juist vermelden in de jaarrekening onderzoekt de Board onder meer ook of militaire bases doelmatig zijn ingericht. De Groot geeft zijn deeltijdhoogleraarschap management control in non-profitorganisaties aan de VU op. ,,Ik verhuis naar Tervuren, bij Brussel, en moet veel op reis, dus dat is niet te combineren met mijn hoogleraarschap.'

Personalia@nrc.nl

    • Friederike de Raat