Fout CBS bij bepalen van inflatiecijfer

De prijzen zijn in Nederland sinds juni vorig jaar minder gestegen dan tot nu toe was aangenomen. Door een rekenfout publiceerde het CBS in de periode juni 2002 tot en met juni 2003 een te hoog inflatiecijfer.

Het CBS gaat het inflatiecijfer met `enkele tienden' verlagen. Dat heeft het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) gisteren bekendgemaakt. In juni bedroeg de inflatie 2,2 procent.

De rekenfout van het CBS kan gevolgen hebben voor onder meer de overheid, pensioenfondsen en de Nederlandse Spoorwegen, die de inflatiecijfers van het statistisch bureau gebruiken voor hun eigen financiële prognoses. Ook voor het CAO-overleg tussen werkgevers en vakbonden kan de misrekening gevolgen hebben. Het inflatiecijfer wordt door vakbonden vaak gebruikt als `bodem' voor loonstijgingen in CAO-overleg.

De rekenfout van het CBS lijkt nadelig uitgepakt te hebben voor de werkgevers. ,,Dit is op zijn zachtst gezegd vervelend, zeker als je er vanuit gaat dat de loonafspraken misschien daardoor wel te hoog zijn vastgesteld'', zegt N.J. van Kesteren, directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Voor de nog lopende CAO-onderhandelingen kan de neerwaartse bijstelling van het CBS, volgens Van Kesteren, gevolgen hebben voor de gewenste loonstijgingen. ,,Die kunnen dan omlaag.''

De vakcentrale FNV heeft daar een andere visie op. ,,Het is niet zo dat, als het inflatiecijfer lager uitvalt, de ene partij er minder bij krijgt en de andere partij er meer bij krijgt in het CAO-overleg'', zegt Chris Driessen, hoofd afdeling inkomen van de FNV. ,,Bij het Centraal Akkoord [overeenkomst tussen overheid, werkgevers en vakbonden, waarin een maximale loonstijging van 2,5 procent is vastgelegd] is slechts met een schuin oog naar het inflatiecijfer gekeken.''

De Centrale Commissie van de Statistiek, het toezichthoudend orgaan van het CBS, heeft accountantskantoor KPMG inmiddels ingeschakeld om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van gemaakte fouten. De exacte afwijking heeft het CBS nog niet kunnen vaststellen.

Het CBS verwacht dat de fout ligt bij het gebruik van gegevensbestanden die afkomstig zijn van de supermarkten. De organisatie maakt als eerste statistisch bureau ter wereld gebruik van zogenoemde scannerdata, die informatie bevatten van omzetten en verkochte hoeveelheden artikelen in supermarkten.

Het CBS publiceert elke maand de consumentenprijsindex, waaraan de inflatie wordt afgemeten. Het bureau heeft daarvoor een zogenoemd boodschappenmandje samengesteld met diensten en goederen, waaraan de Nederlandse huishoudens hun geld uitgeven. Elke maand wordt de prijs van het mandje opnieuw door het CBS vastgesteld en vergeleken met de waarde in 2000.

INFLATIE: pagina 15