Casino's

De Utrechtse rechter die in kort geding oordeelde (NRC Handelsblad, 1 augustus) dat buitenlandse kansspelaanbieders onrechtmatig handelen, heeft het niet geheel begrepen. De Nederlandse staat handelt onrechtmatig, te weten in strijd met het binnen de Europese Unie (nauwkeuriger: binnen de EER, de Europese Economische Ruimte) geldende vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

Het aanbieden van kansspelen is een dienst. Ten onrechte heeft Nederland een monopolie geschapen door in de Wet op de kansspelen te bepalen dat voor casinospelen slechts één vergunning wordt verleend. Deze vergunning is in handen van de particuliere stichting Holland Casino, die in het ANP-bericht wederom ten onrechte een staatsbedrijf wordt genoemd. Over dit onrechtmatige monopolie kan worden geklaagd bij de Europese Commissie. Voorts kan de lagere Nederlandse rechter, en moet de hoogste Nederlandse rechter, hierover een zogeheten prejudiciële beslissing vragen van het EU-Hof in Luxemburg. Zodra dit gebeurt, zal het monopolie sneuvelen.

    • Mr. R. Misset