Bemoeizorg

Met de slotzin van het hoofdartikel `Bemoeizorg' (NRC Handelsblad, 30 juli) ,,De jeugdzorg komt veeleer zelf in aanmerking voor een fikse dosis bemoeizorg'', durft u de kat de bel aan te binden. De heer Wiel Janssen, bestuurslid van de brancheorganisatie Jeugdzorg zegt in Nova (28 juli) dat met meer subsidie de kwaliteit van de jeugdzorg zal verbeteren. Het wordt tijd dat de jeugdzorg de hand in eigen boezem steekt. De werkelijkheid is dat uit een onderzoek via Ouders Online blijkt, dat van de groep ouders die vrijwillig om hulp komen vragen of onder toezicht gesteld zijn 50 procent ontevreden tot zeer ontevreden is over de ondersteuning door Bureau Jeugdzorg. In Amsterdam blijkt dat 60 procent van de opvoedingsondersteuning door Bureau Jeugdzorg ineffectief is (onderzoek prof. Slot van de VU). Elk bedrijf met deze resultaten zou failliet verklaard worden.

    • Piet L. Wentzel