Balans van mei `68

Een vermakelijke column van J.L. Heldring over `de' generatie van mei '68 (NRC Handelsblad, 31 juli). De psychologie leert dat je een (waar of onwaar) verhaal aannemelijker maakt door gangbare generalisaties te gebruiken en levendige, liefst gedetailleerde, anekdotische informatie. Heldring gebruikt deze middelen om voor de onoplettende lezer ook de laatste generalisatie hapklaar te maken: die over het intellectuele onvermogen van een hele generatie (de in 1960 zittende of komende, dat blijft onduidelijk). De val die Heldring daarmee openzet, maakt van de column een oxymoron van hogere orde: instemmen met zijn beroep op intellectuele integriteit is na al die retorische glijmiddelen intellectueel corrumperend. De column wordt hierdoor een knappe illustratie van wat het geschreven woord vermag. Heldring heeft misschien niet altijd een scherpe pen in huis, maar in ieder geval wél een gladde!

    • F.J. Voorn