Ambulancepersoneel

Hans Groenendijk van de werkgeversvereniging Ambulance Zorg Nederland zegt de indruk te hebben dat het ziekteverzuim niet hoger is onder de ouderen (NRC Handelsblad, 29 juli).

Echter in onze sector zijn deze cijfers helemaal niet bekend want er wordt niet geregistreerd, ook de WAO-instroom is niet bekend. Dit jaar wordt er een Arbo-convenant voor de sector afgesloten. Een van de eisen in dit convenant zal een eenduidige registratie zijn van het ziekteverzuim.

Tevens beweert Groenendijk dat het werk eerder lichter is geworden; het tegendeel is waar, de psychische belasting is enorm toegenomen, er wordt steeds meer van ons gevraagd.

    • Ambulanceverpleegkundige in Staking
    • Hans Everhard